Filtrering

Filtrering kan utføres i bilder og rapporter i FS. Behovet for filtrering oppstår når bilder eller rapporter viser flere rader (forekomster) enn vi er interessert i. Filtrering i rutiner bør man være forsiktig med. Det er f.eks. ikke mulig å la en rutine hoppe over visse forekomster ved å filtrere ut disse.

Slik velger du filter

Rapporter

  1. Kjør en rapport
  2. Høyreklikk i det hvite feltet
  3. Velg Filtrer


Bilder

  1. Gjør et søk
  2. Høyreklikk i bildet
  3. Velg Filtrer

Filtreringsbildet

Når du klikker på Filtrer åpnes et filtreringsbilde. Nederst til høyre vises en liste over tilgjengelige elementer for akkurat denne rapporten eller bildet. Det er kun disse det er mulig å filtrere på i denne rapporten/bildet.

Selve filteret kan så fylles inn i feltet øverst i bildet. Klikker du på et av de tilgjengelige elementene legger disse seg inn i feltet, slik at du slipper å taste inn elementnavnet manuelt.

Eller man kan lime inn ferdige filtre (dersom elementene er tilgjengelige for akkurat denne rapporten eller bilde). Se under for eksempler på vanlige filtre.


Filtrer felter

 

Vanlige filtre

Her er eksempler på vanlige filtre. Eksemplene kan du også klippe rett inn i filtreringsbildet og justere til ditt behov.

Tekstfelter
studieprogramkode = 'USM5-LAP' lister ut et spesielt studieprogram
studieprogramkode in ('USM5-LAP','SVM5-ECON') lister ut to eller flere spesielle studieprogram
studieprogramkode like 'SVB-%' lister ut studieprogram som begynner med SVB-
studieprogramkode like '%-PSY' lister ut studieprogram som slutter med -PSY

studieprogramkode like '%M2%'

Alternativt: 

match(studieprogramkode,'M2')

lister ut studieprogram som inneholder M2 (dvs to-årig master)
Tall
arstall = 2008 her spesifiseres årstall, merk at tall ikke har 'fnutter'
arstall > 2008 større enn
arstall >= 2008 større enn eller lik
Nullverdi/uten verdi
isnull(merknad) isnull() lister ut forekomster uten verdi, i dette tilfellet er det merknaden som skal være tom
Dato
feltets_navn >= date('20.02.2005') alle verdier med dato større eller lik angitt dato
(feltets_navn > date('20.02.2005')) and (feltets_navn < date('28.02.2005')) datointervall
AND
 (studieprogramkode = 'USM5-LAP') and (studieprogram_start=2008) med AND kan man spesifisere flere ting. Parenteser kreves.
OR
(studieprogramkode like 'MN%') or (studieprogramkode ='REALFAG') med OR kan man velge mellom forskjellige spesifikasjoner. Parenteser kreves.
NOT
 (studieprogramkode = 'USM5-LAP') and not (studentstatkode in ('AKTIV','PERMISJON')  
KJØNN
mod(truncate((personnr/100),0)-10*truncate ((personnr/1000),0),2)=1 Plukker ut menn fra en liste (kvinner=0)ved hjelp av midtsifferet i personnrummeret
ALDER
 mod(fodselsdato,100)=58 Finner personer som er født i '58.
FIKTIVT FØDSELSNUMMER FRA FS eller SO
 (mod (fodselsdato,10000)-mod(fodselsdato,100))/100>12 Fødselsmåneden er større enn 12, fordi SO/FS legger til 50 på måneden
DNR fra folkeregisteret
((fodselsdato-mod(fodselsdato,10000))/10000)>31 Fødselsdagen er større enn 31, fordi folkeregisteret legger til tallet 40 på dagen
Stedkoder
faknr_kontroll = 12 Viser forekomster for administrativt ansvarlig sted: fakultet
faknr_kontroll = 15 and instituttnr_reglement = 5 Viser forekomster for administrativt ansvarlig sted: institutt
faknr_kontroll = 14 and instituttnr_reglement = 32 and gruppenr_reglement = 40 Viser forekomster for administrativt ansvarlig sted: gruppe
faknr_reglement = 12 Viser forekomster for studieansvarlig sted: fakultet (obs: kan være ulik fra administrativt ansvarlig)
faknr_reglement = 15 and  instituttnr_reglement = 5 Viser forekomster for studieansvarlig sted: institutt (obs: kan være ulik fra administrativt ansvarlig)
faknr_reglement = 14 and  instituttnr_reglement = 32 and  gruppenr_reglement = 40 Viser forekomster for studieansvarlig sted: gruppe (obs: kan være ulik fra administrativt ansvarlig)
faknr_studieansv = 12 Viser forekomster for studieansvarlig enhet: fakultet
faknr_studieansv = 15 and instituttnr_studieansv = 5 Viser forekomster for studieansvarlig enhet: institutt
faknr_studieansv = 14 and instituttnr_studieansv = 32 and gruppenr_studieansv = 40  Viser forekomster for studieansvarlig enhet: gruppe
Publisert 2. apr. 2012 13:31 - Sist endret 27. juli 2021 14:55