Resultatutveksling på tvers av land (EMREX)

Pilot fra sommeren 2017

UiO har hatt en pilot i Studentweb for resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Europa (Emrex) i lange perioder fra juli 2017. Se e-post til FS-koordinatorene [fs-sb] 03.07.2017.

Piloten og testing i Avdeling for fagstøtte har vist at resultatutvekslingen fungerer tilfredsstillende.

Slik ser det ut for studenten i Studentweb

Studenten velger "Import av resultater fra utenlandsk institusjon" nederst på siden Resultater.

Studenten velger landet han/hun ønsker å importere resultater fra:

Studenten velger deretter institusjon og henter inn sine resultater.

 

Slik ser det ut i FS på Person eksternstudium

Det legger seg altså inn automatisk importerte resultater fra de utenlandske institusjonene som deltar i Emrex.

Dersom studenten har søkt om godkjenning, kan man opprette en godkjenningssak og benytte de utvekslede resultatene på vanlig måte.

For resultater som kommer inn i FS via Emrex, er arbeidsflyten omvendt sammenliknet med de manuelle registreringene i person eksternstudium uten Emrex. Med Emrex kommer resultatene inn i FS uten at noen på UiO har vurdert det faglige innholdet først, eller tatt stilling til om resultatene kan inngå i noen utdanningsplan/grad. Studenter som vil ha godkjent ekstern utdanning må fortsatt søke om dette slik som tidligere, mens de Emrex overførte resultatene da allerede ligger klare til bruk i FS (ikke trenger å punsjes inn manuelt), og skal være sikret mot ev. forfalskninger ved at de kommer rett fra utdanningsinstitusjonen.

FS-rapport 803.002 Importerte utenlandske resultater

 

Publisert 6. mars 2018 14:45 - Sist endret 4. okt. 2019 15:35