Bruk av merknadsfelt i FS for å gi beskjeder i Studentweb om oppmelding til undervisning

I noen tilfeller kan det være nyttig å legge ut beskjeder som studenter kan se i Studentweb når de skal melde seg til undervisning. På denne nettsiden finner du mer informasjon om hvor i FS du kan registrere dette og hvordan merknadene blir synlige i Studentweb.

For emner med påmeldingstype DIREKTE eller SØKNAD:

Merknader som vises når studenten melder søker/melder seg til undervisning
Merknader som vises i studentens utdanningsplan eller under 'Aktive emner'

Merknader for emner med påmeldingstype MANUELL

Generelt

Det aller meste av informasjonen som gis om et emne skal ligge i emnebeskrivelsen, som for eksempel beskriver innhold, læringsutbytte, undervisnings- og eksamensformer. I tillegg hentes semesterspesifikk informasjon om undervisningen fra registreringer i FS og vises på semestersiden for emnet. Beskjeder/informasjon til studenter i Studentweb bør derfor kun brukes i tilfeller der det er nødvendig å gi studentene informasjon om selve oppmeldingen til undervisning i Studentweb og der dette ikke er naturlig å informere om i emnebeskrivelsen eller på semestersiden. Dette kan for eksempel være beskjeder som forklarer studentene noe om de valgene de må gjøre når de skal melde seg til undervisning og eventuelt vurdering i Studentweb. Merknader/beskjeder i Studentweb kan vises når studentene skal melde seg til selve undervisningen eller de kan vises for et emne i utdanningsplanen eller som søkes fram under 'Aktive emner', og dette registreres i ulike merknadsfelt i FS.

Merknader som vises når studenten søker/melder seg til undervisning

Du kan registrere merknader i FS som vises i Studentweb når studenten skal melde seg til/søke undervisning på et emne. Dersom studenten allerede har emnet liggende i utdanningsplanen på riktig semester, vil merknaden bli synlig etter at studenten har trykket på knappen 'Meld til undervisning' og vises med overskriften 'Merknad' over nedtrekksmenyen(e) der studenten må velge undervisningspartier (dersom emnet har påmeldingstype DIREKTE) eller prioritere undervisningspartier (dersom emnet har påmeldingstype SØKNAD). Hvis studenten skal legge inn emnet i utdanningsplanen det aktuelle semesteret, blir merknaden synlig etter at studenten har klikket på knappen 'Velg' og deretter har valgt det aktuelle semesteret fra nedtrekksmenyen under overskriften 'Semester'.  

I eksempelet under ser du hvordan merknaden vises i Studentweb.

 

Slike merknader som skal vises når studenten melder seg til/søker undervisning legges inn i feltet 'Merknad Studentweb' i øvre del av undervisningsenhet samlebilde, se bildet under.

Dette merknadsfeltet kan være nyttig å bruke dersom du har behov for å gi studentene informasjon om selve undervisningspåmeldingen, f.eks. om de ulike undervisningspartiene eller liknende. Fordelen med merknader/beskjeder som legges inn i undervisningsenhet samlebilde er at de knyttes til et bestemt semester. Dermed trenger du ikke å oppdatere eller slette denne informasjonen neste gang emnet tilbys.

Merknader som vises i studentens utdanningsplan eller under 'Aktive emner'

Du kan også registrere merknader i FS som vil vises på et emne som ligger i studentenes utdanningsplaner eller som søkes opp under 'Aktive emner'. 

I utdanningsplanen til en student blir en slik merknad synlig under emnekoden og emnenavnet, se eksempel under.

Merknader som skal vises i utdanningsplanen bør ikke brukes til å gi informasjon om påmeldingen til undervisning, men heller til informasjon som det er nyttig at studenten ser for det aktuelle emnet i utdanningsplanen sin (men som ikke kan informeres om i emnebeskrivelsen).

Når og hvordan merknaden blir synlig for studenten i Studentweb avhenger av om og i så fall hvordan emnet inngår i studentens studieløp:

  1. For studenter som allerede har emnet liggende i utdanningsplanen (som f.eks. et obligatorisk emne) vil merknaden vises i utdanningsplanen før studenten har søkt/meldt seg til undervisning (som i eksempelet ovenfor).
  2. For studenter som ikke har emnet liggende i utdanningsplanen, men der emnet er valgfritt i en emnegruppe/et studieløp, vil merknaden først bli synlig etter at studenten har fått lagt inn emnet i utdanningsplanen. Studenten vil dermed ha søkt/meldt seg til undervisning før han/hun ser merknaden i utdanningsplanen.
  3. For en student som søker opp emnet blant de 40 frie studiepoengene (eller i et annet fritt emnesøk) eller som søker opp emnet under 'Aktive emner', vil merknaden bli synlig etter at han/hun har søkt fram emnet og før han/hun søker/melder seg til undervisning, se i eksempelet under.

 

Merknader som skal vises i utdanningsplanen til studenten eller når han/hun søker opp emnet under 'Aktive emner' legges inn i Emne samlebilde i feltet 'Merknad StudentWeb', se bildet under. Dette feltet finner man ved å klikke på knappen 'Hele' og se i rammen 'StudentWeb', se bildet under.

En ulempe med å registrere merknader i Emne samlebilde er at informasjonen ikke knyttes til et bestemt semester. Du må derfor passe på å oppdatere eller fjerne merknaden neste gang emnet tilbys.

Merknader for emner med påmeldingstype MANUELL

For emner med påmeldingstype MANUELL vises følgende merknad i Studentweb: "Emnet har manuell påmelding. Se emnebeskrivelsen for mer informasjon". Dette er en standardtekst som vises i StudentWeb for alle emner med påmeldingstype MANUELL, se bilde under.

Informasjonen om hvordan studentene skal melde seg til emner som har manuell påmelding bør legges i den enkelte emnebeskrivelsen. Merknaden om manuell påmelding vises i utdanningsplanen dersom emnet allerede ligger der, som i eksempelet over. Men merknaden er også synlig dersom studenten forsøker å velge/legge til et valgfritt emne med manuell påmelding i utdanningsplanen sin. I tillegg vises den også dersom en student førsøker å søke opp et emne med manuell påmeldingstype under "Aktive emner" i Studentweb . Se eksempel under:

I tilfeller der du likevel har ytterligere informasjon som det er ønskelig å gi studentene i Studentweb for emner med påmeldingstype MANUELL, kan du vurdere å bruke feltet 'Merknad StudentWeb' i Emne samlebilde. Se mer om dette lenger opp på nettsiden.

 

Publisert 4. juni 2015 10:46 - Sist endret 12. sep. 2019 13:34