Hvordan sende e-post fra FS

 

FS214.001 Send e-post

I alle bilder, rapporter og rutiner i FS som inneholder personer i FS kan man enkelt sende e-post. Klikk med høyre musetast så får du opp en meny hvor du kan velge "Send e-post". Rutinen har som default at alle utsendelser arkiveres i 60 måneder.

 • 'FS214.001 Send e-post'  åpner seg med personene fra bildet/rapporten/rutinen som er hentet frem.
 • Velg adressetype. All e-post til studenter skal sendes til intern e-postadresse. Man kan sende til ekstern e-postadresse i tillegg, men det skal ikke sendes informasjon kun til ekstern e-postadresse.
 • Fyll inn avsender på følgende form; returadresse@sted.uio.no Returadressen må være en gyldig uio-adresse for at e-posten skal bli sendt. Vurder om e-posten er fra deg som saksbehandler eller fra enheten/institusjonen. Dersom du ofte sender fra en avsenderadresse forskjellig fra din personlige, kan det være lurt at du bruker 'Sett som default"-knappen. 
 • Subject, bør inneholde en fornuftig tekst som forteller hva e-posten handler om.
 • Tekst, her skrives teksten i e-posten. Det er viktig at man tidlig nevner hvem som er mottagere av e-posten. Denne fremkommer nemlig personlig for hver enkelt mottaker. Det er ikke mulig å sende med vedlegg, lenk i stedet til nettsider der ev. dokumenter ligger. Maksimal lengde på e-post fra FS er 4000 tegn - en knapp A4-side. Lenken skriver du inn med https:// og så adressen f.eks. https://www.uio.no, altså ikke noe html-koding.
 • Antall personer det skal sendes e-post til vises frem ved at det for inntil 9 mottakere vises grønn tekst, inntil 99 med orange tekst og flere enn dette med rød tekst.
 • Når teksten er ferdig skrevet kan du kjøre rapporten med control-R. Den blir da lagt i kø og sendt ut, enten umiddelbart, eller dersom det er mange mottakere, i løpet av kvelden.

 

Sende e-post til enkeltperson

 1. Søk opp personen i student samlebilde
 2. Kontrollér at du har rett person og at du kun har én person oppe
 3. Høyreklikk i hoveddelen av bildet
 4. Velg rutinen send e-post som over (FS214.001)
 5. Legg i tekst, subject og rett avsender
 6. Sjekk at det er haket av for arkivering etter utsendelse (se over)
 7. Send ved å kjøre rutinen (ctrl + R)

Se hvilke e-poster som er sendt fra UiO til student

Du kan se hvilke e-post en student har fått i dokumentarkivet.

FS-videoveiledning for utsending av e-post

Lenke til videoveiledning for FS sende e-post fra FS

Publisert 28. mars 2011 15:05 - Sist endret 9. juni 2020 17:38