Liste over emner med ledige plasser

Hvert semester publiserer vi en FS-basert liste over emner på bachelornivå med ledige plasser for enkeltemnestudenter.

Opplegg høsten 2020

Listen over emner med ledige plasser viser emner som til enhver tid fyller FS-kriteriene beskrevet nedenfor. Listen oppdateres jevnlig til og med 1. september.

 • Den norske listen lenkes opp 17. august ca. kl. 15 fra uio.no/studier.
 • Den engelske listen kommer også 17. august, men er til internt bruk for internasjonaliseringsnettverket og skal ikke lenkes opp fra studentrettede nettsider.

Husk FS-løsningen for enkeltemnestudenter uten studieprogram

Dato og klokkeslett på undervisningsenhet

FS-kriteriene for listen over emner med ledige plasser

Emne samlebilde

 • MERK! Under knappen 'Hele' på Emne samlebilde må feltet Enkeltemneoppt. ha J for at et emne skal komme ut på listen.

Dersom du ønsker å utelate et emne som ellers fyller kriteriene for å komme på listen, setter du Enkeltemneoppt = N. Enkeltemnestudenter som søker opp emnet inne i Studentweb under Aktive emner får da beskjed om at de ikke har studierett til emnet.

 • Feltet Studienivå: <=300 (dvs. 300 eller lavere), dvs. kun emner på bachelornivå og
 • Feltet ’Etteranmelding’ = DIREKTE

og

Undervisningsenhet samlebilde

 • Feltet for Påmeldingperiodens slutt må være fylt ut, men passert.
 • Feltet for Ettermeldingsperiodens slutt må være fylt ut, men ikke være passert.
 • Emnet må ha ledig kapasitet.

Ledig kapasitet?

Oversikten på nett viser det samme som knappen 'Ledig kapasitet?' i Undervisningsenhet samlebilde i FS. Knappen snakker med Undervisningsaktivitet samlebilde.

Undervisningsaktivitet samlebilde har partier som Kan ønskes av student = J

Det regnes som ledig kapasitet dersom:

1) Enten

 • Undervisningsaktiviteten har partier der feltet Kan ønskes av student = J og
 • Det finnes minst ett parti med ledig kapasitet. Kapasitet regnes som tallet i feltet ’Kapasitet totalt’ på partiet minus antall studenter som er plassert på partiet.

 


2)  Eller

 • Undervisningsaktiviteten har partier der feltet Kan ønskes av student = J og
 • Undervisningsenhet samlebilde, underbildet Aktivitet hvor Kapasitet totalt er høyere enn Kapasitet emne

Kapasitet totalt er summen av antall plasser på undervisningspartiene.
Kapasitet emne er kapasiteten på Undervisningsenhet samlebilde > Opptaksgruppe, feltet Tilbud skal gis.

 

Det regnes ikke som ledig kapasitet dersom:

Undervisningsenhet samlebilde > Und.melding har en undervisningsmelding med verdi V (Venteliste) i feltet tilbudsstatus (TS).

 

Undervisningsaktivitet samlebilde uten partier som kan velges av student

Det regnes som ledig kapasitet dersom:

1) Undervisningsenhet samlebilde, feltet Lukket = J og underbildet Opptaksgruppe, kapasiteten i feltet ’Tilbud skal gis’ ikke er overskredet i underbildet Studenter med opptak.

 

eller

2) Undervisningsenhet samlebilde i feltet Lukket = N. Emnet har ikke kapasitetsbegrensninger og er åpent for alle kvalifiserte studenter.

 

Publisert 16. juli 2010 14:12 - Sist endret 22. juni 2020 08:21