Enkeltemnestudent uten studieprogram

Fakultetene kan angi på emner i FS om alle med generell studiekompetanse (GSK), kan søke plass på undervisning i emnet uten at de har studierett på et studieprogram:

Enkeltemneoppt. = J Emne samlebilde

Personer som får innvilget plass på undervisningen på denne måten blir enkeltemnestudenter for semesteret. Da kan de melde seg til eksamen.

Sett J i feltet Enkeltemneoppt. i rammen Undervisning under 'Hele' på Emne samlebilde i FS dersom emnet kan få ledig kapasitet for enkeltemnestudenter. Fra høsten 2016 må du også sette dato og klokkeslett i feltet Start enkeltemneopptak på Undervisningsenhet samlebilde. Les nøye om og sett deg godt inn i dato og klokkeslett på Undervisningsenhet samlebilde hvert semester.

Da vil alle som ligger med GSK i FS ved UiO kunne søke seg til undervisning i emnet, uten at de har opptak til et studieprogram som er tilordnet emnet. De må tilfredsstille ev. formelle forkunnskapskrav til emnet. For å kunne melde seg til eksamen, må de først ha fått innvilget plass på undervisningen i emnet.

Løsningen er i tråd med § 7.4 Krav til enkeltemnestudent i forskrift om studier og eksamener ved UiO: "Dersom søkeren får undervisningsopptak til emnet, blir søkeren enkeltemnestudent i emnet for semesteret."

Emnene skal også ha Etteranmelding DIREKTE i perioden når enkeltemnestudenter skal kunne søke plass, fordi søkerne skal få svar med én gang i Studentweb, slik det går frem av nettsiden om å bli enkeltemnestudent.

Hvordan kjenne igjen enkeltemnestudenten med denne løsningen?

Student samlebilde

  • Enkeltemnestudenten ligger med tilbudsstatus I (Søknad innvilget) og Opptatt = J i underbildet Undmeld i det aktuelle semester.
  • De som ikke har hatt noen studierett ved UiO tidligere, ligger i Student samlebilde med mange blanke gule felt.
  • Studenter uten studieretter finnes uten hake i feltet Kun aktive studenter. Fjern derfor haken på Kun aktive studieretter dersom du ser etter enkeltemnestudenter.

Enkeltemnestudent som ikke tidligere har vært student på UiO.
 

Enkeltemnestudent som tidligere har vært student på UiO.

FS-rapporter

  • FS-rapporter i undervisningsmodulen som kan vise studieprogram --> Feltene er blanke eller viser teksten ”Studierett: Student er gitt opptak til undervisning i emne”.
  • FS-rapporter i vurderingsmodulen som kan vise studieprogram --> Feltene er blanke.
  • FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudenter --> Studentene vises ikke i rapporten fordi de ikke går på et studieprogram.

Nyttig å vite om emner med Enkeltemneoppt. = J i FS

Søkerne som omfattes av denne enkeltemneløsningen vil ikke bli registrert automagisk i Student samlebilde i FS. Hvis de ikke har vært student på UiO tidligere, blir de opprettet som student i det de selv logger seg på Studentweb. Feltet Studieprogram og de fleste andre feltene på Student samlebilde vil være blanke for disse studentene. På denne måten unngår vi at disse personene ligger som programstudenter i FS uten å være meldt til emner.

Enkeltemnestudenter med realkompetanse får imidlertid et studieprogram HFLAV, JURLAV, KRSLAV, SUMLAV, MFHELEDLAV, SVLAV, TFLAV, UVLAV eller REALFAG for at det skal la seg gjøre å legge inn emnebegrensning.

Løsningen gjelder fra og med høsten 2011 for de emnene som tidligere har benyttet ENKELTEMNE, inkl. emner på MN uten spesielle opptakskrav, dvs. AST1010, ENT1000 og INF1000 (høstemne), samt INF1010 (våremne). Fra våren 2019 gjelder det også enkeltemnestudenter på MN-fakultetet.

Emner hvor man setter Enkeltemneoppt.=J, og som har ledige plasser, og som har DIREKTE-påmelding og der det på Undervisningsenhet samlebilde er satt inn dato for Start enkeltemneopptak blir også åpne for aktive programstudenter med GSK som går på studieprogrammer der emne og studieprogram ikke er tilordnet hverandre.

Det fungerer ikke hvis et emne samtidig på Emne samlebilde under knappen 'Hele' har både Enkeltemneoppt. = J og Studentweb Privatistmelding = J.

En person kan være privatist på et emne og student på et annet ved UiO samme semester.

Betalingsopplysninger: Studenten må selv inn i Studentweb og opprette faktura for å finne betalingsopplysningene, på samme måte som andre studenter.

Kopiavgiften: Krav om kopiavgift for studenter uten studieprogram blir opprettet ca. 5. sep./6. feb. Studentene får deretter e-post om at de finner faktura med betalingsopplysninger i Studentweb.

Semesterkortet: Enkeltemnestudenter uten studieprogram kan bestille semesterkvittering på papir. Feltet 'Opptatt til følgende studier' vil være blankt.

IT-tilganger: Enkeltemnestudenten får IT-tilganger på samme måte som programstudenten. Studenter som omfattes av utplukket, og som ikke har en tilknytning som aktiv student, evu-student eller ph.d.-kandidat allerede, får tildelt den tilknytningstypen STUDENT/emnestud (koden gjelder i IT-tilgangssammenheng). Se oversikt over hva USIT definerer som aktiv student og om oppretting av studentbrukere.

Enkeltemnestudenter uten studieprogram får IT- tilganger etter at de har registrert seg, fått innvilget plass på undervisningen og betalt semesteravgiften. De må logge inn i Studentweb med ID-porten første gang.

brukernavn og passord

Lånekassen: Både studentstatus og eksamensresultater blir rapportert på vanlig måte til Lånekassen. Lånekasseikonet på Student samlebilde fungerer som vanlig.

Les mer om årsaker til at FS-studieprogrammet ENKELTEMNE ble avsluttet.

Publisert 19. okt. 2011 14:00 - Sist endret 21. des. 2018 15:09