Karakterutskrift ikke utdanningsplangruppert

Uttrekket av resultater på en karakterutskrift fra UiO skal ikke være 'Resultater som inngår i utdanningsplan'. Les om hvorfor.

  • En mottaker av en utdanningsplangruppert karakterutskrift kan få inntrykk av at en påbegynt emnekombinasjon/emnegruppe er fullført, selv om studenten bare har avlagt et fåtall av emnene som kreves i emnekombinasjonen/emnegruppen.
  • Emnekategoriene i emnekombinasjon samlebilde er satt opp for effektivt å kunne skrive ut vitnemålets side 3 med fullstendig og oversiktlig informasjon om et gitt studieprograms sammensetning av emner. Et vitnemål får man ved fullført utdanning, dvs. at alle emnene innenfor hver emnekategori er avlagt. Dermed vil emnekategoriene gi mening og være oversiktlig og være fullstendig på et vitnemål. På vitnemålet inngår ikke andre emner studenten eventuelt har avlagt utenfor studieprogrammet som graden er basert på.
  • En karakterutskrift lister derimot alle emner studenten har avlagt ved institusjonen. UiO har et av landets største mangfold av fagområder og tiltrekker seg ofte studenter i mange ulike deler av livet. Studenter ved UiO har derfor ofte avlagt emner innen mange ulike fagområder, både innenfor og utenfor en gradsgivende utdanning. En karakterutskrift basert på data som er beregnet på vitnemål for en gitt fullført utdanning vil av disse grunnene bli uryddige, gi lite relevant informasjon og gi rom for mistolkning på mange av karakterutskriftene.
Publisert 25. feb. 2014 10:07 - Sist endret 25. feb. 2014 10:07