Rydding i eksamensmeldinger

Rapporten 578.001 kjøres for ditt fakultet (ev. institutt). Den lister opp alle enheter som har meldinger som ikke er ferdigbehandlet:

 Bildet kan inneholde: blå, tekst, fotografi, hvit, fargerikhet.