Statistikk

Enkel karakterstatistikk

581.001: kjøres for stedkode, lister ut alle emner.

karakterstat

Resultatfordeling vurderingsenhet

580.001: kjøres for emne (eller spesifisert enhet),  viser alle resultater og karakterfordeling m.m:

 Klagestatistikk for sted

579.002 lister ut alle emner:

klager

Studiepoengstatistikk

Viser poeng pr emne og summerer hvert studienivå for stedkoden:

sp-stat