Vurdering i emne samlebilde

Rammen vurdering

Emne samleblide har en liten ramme som omhandler vurdering, trykk på Hele-knappen for å få den frem. Feltene brukes som følger:

  • Oppgave/avhandl: brukes for masteroppgave-emner
  • Krev und.oppt. første: om det kreves undervisningsopptak for melding til vurdering via StudentWeb første gang man tar emnet
  • Krev und.oppt. alltid: om det alltid kreves undervisningsopptak for melding til vurdering via StudentWeb
  • Vekt./Kar. på kar.uskrift: skal ha J for alle emner med studiepoeng

emnebilde

Underbildet Vurd.tid

I dette underbildet legges det inn når i løpet av året en vurderingskombinasjon skal avvikles/når det skal være eksamen, f.eks. om det skal foregå om høsten eller om våren. Informasjon om vurderingstid finnes også i vurderingskombinasjon samlebilde, men der må du opprette vurderingstid for hver vurderingsform, mens i dette bildet blir tiden opprettet for alle registrerte, aktive vurderingsformer.

Rutinen for automatisk oppretting av vurderingsenheter bruker dataene i vurderingstid som grunnlag.

Rutinen FS508.001 vil ikke opprette vurderingsenheter med J i feltet "Uregelmessig", med unntak dersom rutinen kjøres for et enkeltemne, med kryss for parameteret "Opprett også for uregelmessige enheter".

Eksempel på vurderingstid for et emne med en skriftlig eksamen og en obligatorisk aktivitet, og som avvikles både vår og høst.

Publisert 27. okt. 2015 09:36 - Sist endret 9. juni 2020 15:28