Eksempler på vurderingskombinasjoner fra FS

Emne med kun én eksamen (skriftlig eksamen)

s s-tre

S
Ordning: S
Form: S
Type: Avvikling
Eks.avvikling: J

Emne med kun én eksamen (oppgave/mappe/hjemme)

o komb o tre

O
Ordning: O
Form: O
Type: Oppgave
Eks.avvikling: N

Emne med én eksamen + oblig(er)

S med oblig tre

S
Ordning: S
Form: S
Type: Avvikling
Eks.avvikling: J

OBL1/OBL2/OBL3
Type: Oblig
Eks.avvikling: N

Emne med flere eksamensdeler og samlekarakter (+ obliger)

  • Vektingen av de ulike eksamensdelene vises i sirkelen
os vurdkomb os


OS (helheten) har ordning (pil),
men ikke form eller type

OS-O
Form: O
Type: Oppgave
Eks.avvikling: N

OS-S
Form: S
Type: Avvikling
Eks.avvikling: J

Emne med justerende muntlig eksamen

justerende muntlig tre

MO (helheten) har ordning (pil),
men ikke form eller type

MO-O
Form: O
Type: Oppgave
Eks.avvikling: N

MO-M
Form: M
Type: Avvikling
Eks.avvikling: J

Emne med valg mellom to eksamensordninger

  • Merk at én ordning må stå som default i StudentWeb og at dette genererer spørsmål fra studenter. I tillegg kan det bli vanskelig å forsvare at studentene får samme læringsutbytte (jfr emnebeskrivelsens læringsmål)
valg tre

0 Toppkombinasjon - ikke vurdering

S2
Ordning: S
Form: S
Type: Avvikling
Eks.avvikling: J

S2-OBL1
Type: Oblig
Eks.avvikling: N

S
Ordning: S
Form: S
Type: Avvikling
Eks.avvikling: J

Emne med muntlig eksamen over flere dager

  • Merk at feltet "Alle kandidater" (i rammen Eksamen) skal ha N på deldagene.
muntlig muntlig ikon

M
Ordning: M
Type: Avvikling
Eksamensavvikling: N
Vurdering (har resultat): J

M-M1
Form: M
Type: Avvikling
Alle kandidater: N
Eksamensavvikling: J
Vurdering (har resultat): N

M-M2
Form: M
Type: Avvikling
Alle kandidater: N
Eksamensavvikling: J
Vurdering (har resultat): N

osv...

 

Publisert 27. okt. 2015 10:37