Kodebruk for vurderingskombinasjoner

Vurdering på eksamensnivå

Vurderingsordninger skal ha kode som er tilpasset ordingen(e), vanligvis med en bokstav per eksamensform som inngår feks:

 • OS: oppgave og skriftlig eksamen
 • LM: mappeinnlevering og muntlig eksamen

Underkombinasjoner skal kun ha kode som har prefiks av ordningen. Er ordningen OS skal underkombinasjonene ha kode OS-S1, OS-S2 og OS-O (og ikke hhv S, S og O).

OS (Vurderingsordning) Oppgave og to skriftlige eksamener

 • OS-S1 Skriftlig eksamen 1
 • OS-S2 Skriftlig eksamen 2
 • OS-O Oppgave

Obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter kan være en del av ordningen eller løsrevet. Hvis oblig'en er en del av ordningen, kan den ikke gjenbrukes og studentene kan ikke beholde en eventuell godkjenning, med mindre du lager en ekvivalent.

Oblig som er en del av ordningen:

HM Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

 • HM-H Hjemmeeksamen
 • HM-M Muntlig eksamen
 • HM-Ø Obligatoriske labøvelser

Oblig som passer inn under flere ordningner:

S To skriftlige eksamener

 • S-S1 Skriftlig eksamen 1
 • S-S2 Skriftlig eksamen 2
 • OBL1 Obligatorisk oppgave
 • OBL2 Obligatorisk oppmøte 70%
Publisert 27. okt. 2015 10:49