Eksamensdato og merknad

Eksamensdato registreres i rammen Eksamensavvikling i bildet Vurderingsenhet. Rammen blir aktiv når det på vurderingskombinasjonen er registrert AVVIKLING i feltet Vurdkombtype.
Dette brukes for skriftlig eksamen, muntlig eksamen og praktisk eksamen.

I feltet 'Kommentar Studentweb' kan du legge inn en merknadstekst hvis du har tilleggsopplysninger du ønsker å oppgi i forbindelse med eksamen. Denne teksten vil vises både i StudentWeb og på emnets nettside med oversikt over tid og sted for eksamen. Dette feltet gjelder alle eksamensordninger, ikke bare de av typen avvikling. Merk at for obligatoriske aktiviteter publiseres data kun i Studentweb, ikke på emnets nettside med tid og sted for eksamen.

merknad

 

Publisert 29. sep. 2015 14:27 - Sist endret 23. juli 2018 13:54