Kandidatnummerering

I bildet Vurderingskombinasjon samlebilde, i rammen Vurdering, er det noen felter som omhandler kandidatnummerering.

  • Kandidatnr: J/N - om de som er meldt til denne vurderingskombinasjonen skal ha kandidatnr. Dersom det er 'N' her vil det ikke være krav til kandidatnummer for å registrere sensur i sensurregistreringsbildet.
  • Knr.type: her angir man kandidatnummereringstype. TILFELDIGS eller ALFABETISK, er det som ordinært benyttes. Velger du type TILFELDIG eller STUDENTNR gir denne deg automatisk kandidatnummerering.
  • Samme kandidatnr: J/N - om en student skal ha samme kandidatnr på alle underliggende deler
  • Startnr: Startnummer for kandidatnummereringen. Du kan også angi startnummer for nummereringen i rutinen for kandidatnummerering. Hvis startnummer for nummereringen er angitt på vurderingskombinasjonen vil rutinen ta utgangspukt i dette nummeret. Du kan ikke overstyre det ved å sette et annet nummer i rutinen.

For å kandidatnummererering bruker du normalt rutinen FS550.001 Kandidatnummerering

Hvis du ønsker å kandidatnummerere alle deler av en vurderingskombinasjon samtidig, kjører du rutinen for helheten på vurderingskombinasjonen. Den vil da nummerer både helheten og alle underliggende deler som har 'J' i feltet 'Kandidatnr'. Hvis du bare ønsker å kandidatnummerere en enkelt eksamensdel velger du denne delen av vurderingskombinasjonen i rutinen.

Du skal, som hovedregel, ikke kandidatnummerere obliger. Unntaket er hvis Inspera skal brukes til innlevering av obliger. 


Automatisk kandidatnummerering

Automatisk kandidatnummerering fungerer kun for kandidatnummereringstype TILFELDIG og STUDENTNR. Det fungerer på to ulike måter for de to typene:

  • TILFELDIG: oppmeldte studenter vil bli kandidatnummeret påfølgende morgen.
  • STUDENTNR: studentene blir kandidatnummerert i samme øyeblikk som de melder seg til eksamen. Studentnummeret deres blir da kandidatnummer på den aktuelle eksamenen

Vanlig trekkfrist gjelder selv om studentene er kandidatnummerert.

Rutine FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger kan kjøres som vanlig selv om studentene er kandidatnummerert. Skal du slette en enkelt melding manuelt må du først fjerne kandidatnummeret og sette 'N' i feltet er kandidat.

Publisert 28. sep. 2015 12:26 - Sist endret 26. apr. 2019 15:29