Informasjon, veiledning og rådgivning

Vår kommunikasjon med studenter kan deles inn i tre kategorier: informasjon, rådgivning og veiledning.

  • Informasjon - Når en studieinformatør svarer på et konkret spørsmål, der det finnes ett svar, er det informasjon (for eksempel om ulike frister, eller hvilket studietilbud som finnes).
  • Rådgiving- Når en studieinformatør forteller studenten hva han bør gjøre, er det rådgivning.
  • Veiledning - Når en studieinformatør hjelper studenten å ta egne valg, er det veiledning.

I kurset "Møte med studenten" bevisstgjøres deltakerne på forskjellene mellom rådgivning, veiledning og informasjon slik at disse lettere kan benyttes som separate verktøy ut fra hvilken problemstilling studenten har ("puzzle" versus "problem").

Hva studentene kan forvente av informasjons- og veiledningstjenester ved UiO, og hva universitetet forventer av studentene, er nedfelt i Serviceerklæringen

Publisert 14. okt. 2016 13:07 - Sist endret 14. juli 2018 14:02