Tips til samtalen

Du kan bidra til at søkerne tar bevisste og informerte valg, og at de rette søkerne velger UiO. For å hjelpe søkerne på best mulig måte må du først finne ut hva de lurer på og hvor de er i søkeprosessen. Det er viktig at søkere som kontakter UiO får et positivt møte med universitetet og at de opplever å bli sett og ivaretatt.

Vær positiv

Ved første kontakt spør søker ofte om å få snakke med en "rådgiver". Det kan gjerne være deg, og henvendelsen kan være utgangspunkt for en god samtale. Vær interessert, tålmodig og imøtekommende, og bruk positive ord og tonefall. Si for eksempel:

 • Hva er det du lurer på?
 • Hva kan jeg hjelpe deg med?
 • Så fint at du tar kontakt
 • Fint at du vurderer å studere ved UiO
 • Håper du fikk svar på det du lurte på/tips til hvor du kan innhente mer informasjon

Svar på epost til potensielle søkere bør også speile samme positive holdning.

Still spørsmål!

Noen søkere ønsker svar på konkrete spørsmål eller en bekreftelse på noe de tror er riktig. Flere søker råd om hva de bør gjøre, og trenger hjelp til å få oversikt. Andre søkere vet ikke helt hva de lurer på. Finn ut hva søkeren trenger, og gi tilpasset informasjon:

 • Planlegger du å søke til UiO?
 • Har du sett på studietilbudet på nettsidene våre?
 • Kjenner du noen som studerer ved UiO?
 • Vet du hva du har lyst til å søke på?
 • Hvilke interesser har du?
 • Hva er viktig for deg når du skal velge utdanning?

Formuler deg så søker forstår

Snakk vanlig, unngå "stammespråk".

 • Ikke si: Bachelorprogrammet i sosiologi er et disiplinært program. Du har en 80-gruppe, en 40-gruppe og frie emner. Hvert emne er normalt 10 studiepoeng, og det er vanlig å ta 30 studiepoeng hvert semester.
 • Si heller: Vi har et 3-årig program i sosiologi. Da har du en fordypning i sosiologi, og så kan du velge en tilleggsfordypning ved siden av. Du kan også velge noe helt fritt. Ofte tar du tre emner hvert halvår.

Pek på muligheter

Det er stor konkurranse om studieplassene ved UiO og søkeren er ikke garantert studieplass på drømmestudiet. Husk at UiO kan ha andre studietilbud som kan være aktuelle for søkeren.

 • Vis studietilbudet gjennom UiOs programvelger.
  • Gå gjerne inn på Oppbygging og gjennomføring og vis mulighetene for egne valg på tvers av studieprogrammer.
 • Søkeren kan sette opp flere studieønsker og omprioritere til og med 1. juli
  • inntil 10 studieønsker i nettsøknaden hos Samordna opptak
  • inntil 3 studieønsker i Søknadsweb ved felles masteropptak til UiO

Fortell at UiO er et godt valg

For å argumentere for at søkeren skal velge UiO, kan du for eksempel si at:

 • UiO er et ledende europeisk universitet med et bredt studietilbud.
 • Du får en utdanning av høy kvalitet, basert på den nyeste forskningen innen fagfeltet.
 • Utdanning fra UiO er attraktiv på arbeidsmarkedet.
 • Du kan ta en del av studiet i utlandet – UiO har avtaler med universiteter over hele verden.
 • Vi har størst andel sterke søkere blant landets universiteter.
 • Dine medstudenter kommer til å være engasjerte og motiverte.
 • Undervisningen er basert på den nyeste forskningen innen fagfeltet.
 • Du vil bli undervist av landets fremste forskere innen feltet.
 • Det er lett komme i kontakt med medstudenter. Delta i fadderordningen vår, og meld deg inn i en studentforeninger (det finnes flere hundre slike)

 
Publisert 8. sep. 2014 10:35 - Sist endret 19. feb. 2016 12:27