IOR-mandagsnytt 4.mai 2021

Internt ukentlig nyhetsbrev med aktuelle nyheter ved Institutt for offentlig rett.

Disputasnytt 

Ingvild Bruce har mottatt positiv bedømmelse av sin doktoravhandling «sikkerhetstjenesters adgang til bruk av skjulte tvangsmidler for å forebygge angrep på rikets sikkerhet». Disputasdato blir 14.juni!

Vi gratulerer!​


Forskningsprisen til Pluricourts

Styret ved Universitetet i Oslo har vedtatt at forskningsprisen for 2021 går til professor Andreas Føllesdal og professor Geir Ulfstein. De har gjennom en tverrfaglig tilnærming lagt grunnlag for banebrytende forskning om det internasjonale rettssystemet. Mer om saken og begrunnelsen til styret kan du lese her.

Vi gratulerer!


Instituttlunsj 11. mai: Schengen som en pedagogisk prosess

Professor Helene Gundhus fra IKRS, Stein Ulrich og stipendiat Martin Nøkleberg fra IKRS innleder om Schengen som en pedagogisk prosess, med utgangspunkt i rapporten "Schengen evaluation: An educational experience. The example of Norway". Instituttets nestleder Synnøve Ugelvik leder lunsjen.

Lenke til rapporten og mer informasjon finner du her.

​Tid og sted : 11.mai kl.12-13, Zoom (lenke til Zoom vil bli sendt ut om formiddagen på arrangementsdagen)


Bedømmelseskomite - Bård Tuseth

Bård Sverre Tuseth leverte torsdag 15.april sin doktoravhandling «Trykkefrihed bør finde Sted. Grunnloven § 100 fra 1814 til 1905». Nå er bedømmelseskomiteen klar og består av Professor emerita Kirsti Strøm Bull, Professor Mats Kumlien, Uppsala, og Heikki Pihlajamäki, Helsinki.


Ansattnytt

To nye ansatte begynte fra 1.mai : Postdoc Ida Gundersby Rognlien og stipendiat Hanne Lillemork. Begge skal sitte i DB.

Velkommen!


Nordic Branding - nytt blogg : The Politics of Exceptionalism

Nordic Branding har startet med nytt blog : The Politics of Exceptionalism. Mer informasjon finner du her.


Ledig stilling som stipendiat i rettsvitenskap

Ved Det juridiske fakultet er det nå 2 ledige stillinger som stipendiat i rettsvitenskap. Søknadsfristen er 23. mai 2021.


Faglig Pedagogisk dag 4.november

Torsdag 4. november 2021 gjennomføres Faglig-pedagogisk dag (FPD) ved UiO som et heldigitalt arrangement. Målgruppen er lærere i ungdomsskolen og videregåendeskole. Arrangementet er også nyttig i forhold til rekruttering, siden flere lærere kontakter UiO for skolebesøk resten av året. Forelesningenes varighet er på 30 minutter og vil foregå som Webinar. Direkte forelesning foretrekkes, men det er mulighet for at noen bidrag kan skje i form av videoopptak. Fokus for FPD i 2021 er å speile og synliggjøre tverrfaglighet i større grad. 

Frist for innmelding av fag og navn på foreleser er 7. juni. Tittel og ingress kan meldes inn over sommeren.


Nytt hentepunkt for Covid-19 selvtest

Fra denne uken kan selvtest hentes i foajeen i Domus Juridica. Det er åpent for uthenting på hverdager mellom 9-15. Det anbefales at alle som bruker UiO-bygninger, tester seg to ganger i uken. 

Det er verdt å merke seg at Covid-selvtestene som deles ut er konstruert slik at de etter en tid vil markere positivt, selv om de egentlig er negative. Så da gjelder det første svaret man får.


Registrering av publikasjoner i Cristin

Husk å registrere dine publikasjoner i Cristin, slik at det også kommer opp i nyhetsoppdateringen. 


Arrangementer ved IOR

Mer ...

Siste fra Cristin

 • Hellum, Anne (2022). CEDAW and Global Standards for Women’s Rights: The Convention’s Actual and Potential Influence as an Accountability Mechanism for Gender-Sensitive Legislation, In Ramona Vijeyarasa (ed.),  International Women’s Rights Law and Gender Equality: Making the Law Work for Women.  Routledge.  ISBN 9780367549411.  10.  s 169 - 187
 • Stiansen, Øyvind (2022). (Non)Renewable Terms and Judicial Independence in the European Court of Human Rights. Journal of Politics.  ISSN 0022-3816.
 • Behn, Daniel; Langford, Malcolm Stroud; Létourneau-Tremblay, Laura & Lie, Runar Hilleren (2021). Evidence-Guided Reform: Surveying the Empirical Research on Arbitrator Bias and Diversity in Investor-State Arbitration, In Manfred Elsig; Rodrigo Polanco & Peter van der Bossche (ed.),  International Economic Dispute Settlement: Demise or Transformation?.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108832830.  Chapter 10.
 • Bugge, Hans Christian & Ramstad Wenger, Cathrine (2021). Klimainformasjon og -rapportering om virksomheter og produkter mv., I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  25.  s 647 - 666
 • Bugge, Hans Christian (2021). Veitransport, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  25.  s 633 - 642
 • Fauchald, Ole Kristian (2021). Klima, vindkraft og miljø; hvordan balansere motstridende hensyn i lovverket?, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  23.  s 591 - 609
 • Bugge, Hans Christian (2021). Kvotesystemet for utslipp av klimagasser, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  19.  s 461 - 499
 • Bugge, Hans Christian (2021). Norsk miljølovgivning og dens anvendelse på klima, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  16.  s 379 - 405
 • Bugge, Hans Christian & Kroepelien, Knut Fredrik (2021). EUs klimarett og Norges klimaavtale med EU– en innføring, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  13.  s 293 - 319
 • Bugge, Hans Christian (2021). Montrealprotokollens bidrag til å redusere klimagassutslipp, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  6.  s 155 - 174
 • Voigt, Christina (2021). Parisavtalen, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  5.  s 128 - 153
 • Bugge, Hans Christian (2021). FNs rammekonvensjon om klimaendringer og Kyotoprotokollen, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  4.  s 101 - 127
 • Bugge, Hans Christian (2021). Grunnlaget for internasjonalt klimaarbeid, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  3.  s 79 - 99
 • Bugge, Hans Christian (2021). Bakgrunnsretten: hovedtrekk i internasjonal miljørett, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  2.  s 55 - 76
 • Bugge, Hans Christian (2021). Hva er klimarett? Introduksjon til et nytt rettsfelt, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  1.  s 27 - 48
 • Hjort, Maria Astrup (2021). Sources of Inspiration of Nordic Procedural Law: Choices and Objectives of the Legal Reforms, In Laura Ervo; Pia Letto-Vanamo & Anna Nylund (ed.),  Rethinking Nordic Courts.  Springer.  ISBN 978-3-030-74851-7.  4.  s 69 - 88
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). The History of Nordic Legal Culture and Court Culture: The Story of What Should not Have Been, but Still Came to Be, In Laura Ervo; Pia Letto-Vanamo & Anna Nylund (ed.),  Rethinking Nordic Courts.  Springer.  ISBN 978-3-030-74851-7.  3.  s 49 - 67
 • Melinder, Annika Maria D; Albrechtsen, Malin & Sandberg, Kirsten (2021). In the Best Interest of the Child: the Norwegian Approach to Child Protection. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice.  ISSN 2524-5236. . doi: https://doi.org/10.1007/s42448-021-00078-6
 • Broomfield, Heather & Reutter, Lisa Marie (2021). Towards a Data-Driven Public Administration: An Empirical Analysis of Nascent Phase Implementation. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2001-7405.  25(2), s 73- 97
 • Hellum, Anne (2021). Not so exceptional after all?: Nordic gender equality and controversies linked to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  9.  s 173 - 190
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2021). The International Law of Peace, In Oliver P. Richmond & Gezim Visoka (ed.),  The Oxford Handbook of Peacebuilding, Statebuilding, and Peace Formation.  Oxford University Press.  ISBN 9780190904418.  Chapter 4.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Rettens rolle etter 22. juli: Minnearbeid, overlevende og gjenoppbygging. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  5(3), s 28- 45 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03 Vis sammendrag
 • Skjørten, Kristin (2021). Foreldretvister for lagmannsrettene - fordeling av barn mellom mor og far. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 95- 114 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2021-02-02
 • Wester, Knut Gustav; Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak & Wikström, Johan (2021). Re-evaluation of medical findings in alleged shaken baby syndrome and abusive head trauma in Norwegian courts fails to support abuse diagnoses. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253. . doi: 10.1111/apa.15956
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre & Fredriksen, Halvard Haukeland (2021). The “special relationship” between the EU and the EEA EFTA States – free movement of EEA citizens in an extended area of freedom, security and justice:. Common market law review.  ISSN 0165-0750.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2021). Proportionality in Asset Confiscation Proceedings, In Emmanouil Billis; Nandor Knust & Jon Petter Rui (ed.),  Proportionality in Crime Control and Criminal Justice.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 9781509938605.  13.
 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm Stroud & Byrkjeflot, Haldor (2021). Creating gender exceptionalism: The role of global indexes, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  Kapittel.  s 191 - 206 Vis sammendrag
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Krig og kontroll: Stortingets rolle i norske kriger, I: Tormod Heier & Micheline Egge Grung (red.),  Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205543362.  2.  s 44 - 66
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2021). The Political Question of Human Rights. Dissent by Judge Raul Zaffaroni in OC/26/20. Questions of International Law.  ISSN 2284-2969.
 • Backer, Inge Lorange (2021). Plenumsdommen i klimasøksmålet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  60(3), s 135- 158 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2021-03-03
 • Hellum, Anne (2021). Hvem er diskrimineringsrettens subjekt. Om kjønn som diskrimineringsgrunnlag, I: John Asland; Aslak Syse; Tone Linn Wærstad & Katrine Kjærheim Fredwall (red.),  Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  Kapittel.  s 250 - 264
 • Kierulf, Anine (2021). Hva er ytringsfrihet?. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215047577.  160 s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Magnus Lagabøters Landslova av 1274 og framveksten av ei norsk statsmakt.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Frå fridom til deltaking. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2021). Kan asylstatus opphøre fordi internflukt blir mulig? Kommentar til Høyesteretts dom HR-2021-203-A («Farida II»). Juridika Innsikt. . doi: https://juridika.no/innsikt/kan-asylstatus-opph%C3%B8re-fordi-internflukt-blir-mulig-kommentar-til-h%C3%B8yesteretts-dom-hr-2021-203-a
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 24. mars). Takk og lov med Anine Kierulf. [Radio].  juridika.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 25. mars). Debatten: Smitten øker tross tiltak. Bør det innføres strengere reguleringer?. [TV].  NRK.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 29. juni). Vaksinepass og vaksinering av barn. [Radio].  Vaksinepodden. Vis sammendrag
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Ikdahl, Ingunn; Løvlie, Anders; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Alf Petter (2021). Høringsinnspill til Justisdepartementet vedrørende forslag til endringer i smittevernloven om portforbud..
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021, 06. april). Er kriselover rettsstatsfiendtlige?. [Radio].  Advokatforeningen podcast Fri prosedyre.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021, 27. mai). Ny lov om sivilombud. Episode 45. [Radio].  Jusspodden.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021, 20. mai). Koronahotell. Episode 44. [Radio].  Jusspodden.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). I skyggen av en pandemi ble Norge litt fattigere på åpenhet og demokrati. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Forskere oppmuntres til å fjerne seg fra folks hverdag.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Mye faktum, lite juss. Kommentar til koronakommisjonens rapport. Juridika Innsikt.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 22. april). Vi trenger en offentlig samtale om vaksinepass. [Radio].  Universitetsplassen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 01. mars). Midtsidejuristen: Jørn Øyrehagen Sunde. [Fagblad].  Sud.jur..
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). ”Frå lydnadsplikt i katekisma til fridom etter Grunnlova? Guds- og individforståing i endring frå 1715 til 1815”.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). Janssen-vaksinen: tåler neppe at friske dør. Det kan ikke overlates til individet å avgjøre om risikoen er akseptabel. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 17. mai). Coronapass: - nytt dilemma.  Dagbladet.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 25. april). Koronapass krever lovendring.  Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 24. mars). Dette sier helsejurist om håndtering av hotellkarantene: Ekstremt vanskelig.  Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 07. juni). Norske hytteeiere i Sverige tapte mot staten.  Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 10. mai). "Disse bør få vaksinen frivillig".  VG.
 • Stridbeck, Ulf (2021). Tilståelser - ekte eller falske?.
 • Føllesdal, Andreas (2021). Også dyr har krav på rettferdighet. Aftenposten.no.  s 26- 27
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Statsdanning og lovgjeving under Håkon den Gode, Olav den Heilage og Magnus Erlingsson 954, 1024 og 1163/64.
 • Michalsen, Dag (2021). What was Scandiniavian Legal Realism of 20th Century?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Juss og poesi, lov og klima.
 • Ulfstein, Geir (2021). IS-kvinnens handlinger er ikke straffbare. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Handel og verda utanfor.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Fiskeri og ressursfordeling.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Kvinnfolk og lausgjengarar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Naboskap og statsborgarskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Trolldom og spøkjelse.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Gud og djevel.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Begjær, drap og djevelskap.
 • Létourneau-Tremblay, Laura (2021). Recent International Investment Treaty Practice and Environmental Protection: Fit for Purpose?.
 • Ugelvik, Synnøve (2021, 19. mai). Økokrim anker frifinnelse av tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen til Høyesterett.  Dagens næringsliv.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Landslova - Det umogelege gjort mogeleg.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 05. mai). Fransiskanaren på trona. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 28. april). Kanonisk rett og kristenretten. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 21. april). Nye verdiar og St. Olavs lov. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 14. april). Kyrkja som statsmakt. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 07. april). Rex justus. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 31. mars). Det norske riket i mellomalderen. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). PODCAST: Vaksinepodden, om Ekspertutvalgets vurderinger og rettslige spørsmål: Gunnveig Grødeland og Anne Kjersti Befring.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). PODCAST: Koronakommisjonen: Eirik Holmøyvik og Anne Kjersti Befring.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). PODCAST UIO: Vi trenger en offentlig samtale om hva vaksinepass skal brukes til.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). Rådet fra Ekspertutvalget til Helsedirektoratet (dagbladet omformulerte: vi tåler neppe av noen dør). Vis sammendrag
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Ugrei utgreiing frå Høgsterett. Rett24.no.
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Ugrei utgreiing. Kommentar til Høgsteretts betenkning til Stortinget HR-2021-655-P. Juridika Innsikt.
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Paragraf utan innhald. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Aftenpostens politiske redaktør sporer av om jernbanepakken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 10. mai). Vaksineforsker med krystallklar beskjed. [Internett].  https://www.tv2.no/nyheter/13993255/.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 10. mai). Splittet om bruken av AstraZeneca. [TV].  https://www.nrk.no/norge/splittet-om-bruken-av-astrazeneca-o.
 • Ugelvik, Synnøve (2021, 30. april). Kristin Lund: - Dersom jeg har mottatt utbetalinger jeg ikke har krav på, vil jeg selvsagt betale tilbake. [Internett].  Forsvarets forum.
 • Ulfstein, Geir; Risini, Isabella & Zimmerman, Andreas (2021). Of Foxes Guarding Chickens, and Their Fellow Foxes An Outlook on the Reform Process Concerning Inter-State Applications Under the ECHR.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 29. april). Juristpodden. Diskusjon med Eirik Holmøyvik om Koronakommisjonen og det første året med pandemi. [Radio].  Jurist podden.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Legal Scholarship at the Boarders:Ius Commune and Local Laws.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Fysisk eller digiale førelesing? Ja takk, begge deler.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Berg, Sigrun Høgetveit (2021, 15. april). Kyrkja som statsmakt. [Internett].  Lagapodden, ein podkast frå Nasjonalbiblioteket.
 • Broomfield, Heather & Lintvedt, Mona Naomi (2021). EU Data Governance Act – why, how and where to?. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Legal Culture as a tool for legal analysis, In Kjell Åke Modeer (ed.),  Legal History. Reflecting the past and the present current perspectives for the future.  Institutet för Rättshistorisk Forskning.  ISBN 978-91-86645-15-1.  Chapter 7.  s 122 - 141
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Lovlause, samar og landstrykarar – Tilhøyrsle og parallellsamfunn knytt til natur, kultur og sosiale sjikt.
 • Winroth, Anders & Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 28. april). Kanonisk rett og kristenretten. [Internett].  Lagapodden.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). Handlingsalternativer, plikter og adgang til beordring: Helsepersonellressurser under pandemier fra Koronakommisjonen..
 • Hellum, Anne (2021). NORAD's NORHDED I Panel session: Equitable partnerships in international higher education and research collaboration?.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). To dager - fire byer Bioteknologidagen: Forbrukertester av barn https://www.bioteknologiradet.no/2021/03/bioteknologidagen-2021-21-og-22-april/.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 22. april). TV2 hjelper deg. Om kiropraktorvirksomhet. [TV].  TV2.

Se flere publikasjoner i Cristin


Ønsker du å få inn saker til Mandagsnytt?

Er det noen aktuelle saker du mener bør komme inn på mandagsnytt? Send en epost til

z.s.h.o.saatchi@jus.uio.no

 

Publisert 4. mai 2021 19:20 - Sist endret 10. mai 2021 10:55