English version of this page

Satser for mobilitetstilskudd

Her finner du satsene for tilskudd til ansattmobilitet for opplæring og undervisning for 2019/2020.

Tilskuddet gir støtte til opphold og reise, og beregnes ut ifra satser som fastsettes av Europakommisjonen og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) for ett akademisk år av gangen.

Opphold

Tilskuddet til opphold baseres på fastsatte dagsatser. Beløpet avhenger av hvilket land du reiser til.

*For lengre opphold reduseres dagsatsen etter den 14. dagen.

Mottakerland Sats per dag*
Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Sverige og Storbritannia € 112
Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike € 99
Bulgaria, Kroatia, Estland, Latvia, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia, Tsjekkia og Ungarn  € 87

Reise

Tilskudd til reise er et enkeltbeløp som beregnes ut ifra avstanden mellom senderinstitusjonen og mottakerinstitusjonen. Europakommisjonens avstandskalkulator (ec.europa.eu) brukes for å beregne avstanden.

Avstand Sats per deltaker
Mellom 10 og 99 km € 20
Mellom 100 og 499 km € 180
Mellom 500 og 1999 km € 275
Mellom 2000 og 2999 km € 360
Mellom 3000 og 3999 km € 530
Mellom 4000 og 7999 km € 820
8000 km eller lenger € 1500

Publisert 27. juni 2016 09:08 - Sist endret 2. aug. 2019 14:28