English version of this page

Satser for mobilitetstilskudd

Her finner du satsene for tilskudd til ansattmobilitet for opplæring og undervisning for 2018/2019.

Tilskuddet gir støtte til opphold og reise, og beregnes ut ifra satser som fastsettes av Europakommisjonen og Senter for høyere utdanning (SIU) for ett akademisk år av gangen.

Opphold

Tilskuddet til opphold baseres på fastsatte dagsatser. Beløpet avhenger av hvilket land du reiser til.

*For lengre opphold reduseres dagsatsen etter den 14. dagen.

Mottakerland Sats per dag*
Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Sverige og United Kingdom € 112
Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike € 99
Bulgaria, Kroatia, Estland, Latvia, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia, Tsjekkia og Ungarn  € 87

Reise

Tilskudd til reise er et enkeltbeløp som beregnes ut ifra avstanden mellom senderinstitusjonen og mottakerinstitusjonen. Europakommisjonens avstandskalkulator (ec.europa.eu) brukes for å beregne avstanden.

Avstand Sats per deltaker
Mellom 10 og 99 km € 20
Mellom 100 og 499 km € 180
Mellom 500 og 1999 km € 275
Mellom 2000 og 2999 km € 360
Mellom 3000 og 3999 km € 530
Mellom 4000 og 7999 km € 820
8000 km eller lenger € 1500

Publisert 27. juni 2016 09:08 - Sist endret 24. apr. 2019 14:57