Mandat for Cristin-nettverket

Eier av nettverket

Avdeling for forskningsadministrasjon(FADM).

Oversikt over nettverkets medlemmer

 • Fakultetssuperbrukere for CRIStin
 • FADMs medarbeider med systemansvar for CRIStin på UiO

Formål

 • Årlig kvalitetssikring av NVI-publikasjoner til rapportering av/til publiseringsindikatoren. Publikasjonene sendes til rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DHB) må godkjennes og kvalitetssikres av superbrukere ved enhetene. Vitenskapelig publisering er en av indikatorene i departementets resultatbaserte omfordelingsmodell (RBO).
 • Standardisere bruk av CRIStin på UiO
 • Informere om og involvere fakultetene i ny CRIStin-funksjonalitet
 • Foreslå, drøfte og prioritere utviklingsbehov for CRIStin

Medlemmenes ansvar og forpliktelser

FADM har ansvar for:

 1. Brukerstøtte til enhetene
 2. Opplæring av nye superbrukere
 3. Koordinering av utviklingsønsker fra enheten til CRIStin-organisasjonen
 4. Oppdatering av nettsider med informasjon og brukerveiledninger
 5. Overordnet ansvar for kvalitetssikring av poster som rapporteres fra UiO.

Fakultetssuperbrukernes ansvar:

 1. Informere underliggende enheter om frister.
 2. Informere underliggende enhetene om endringer i retningslinjer som angår rapportering fra CRIStin til NSD-DBH.
 3. Overordnet ansvar for kvalitetssikring av fakultetets poster.
 4. Koordinere utviklingsønsker fra underliggende enheter til AF

Koordinering av møtene og møtefrekvens

Møtene koordineres av FADM. Nettverket møtes to ganger i året, og forøvrig etter behov.

 

Mandatet er godkjent av Universitetsdirektøren i februar 2015.

Publisert 17. feb. 2015 16:00 - Sist endret 19. nov. 2019 12:34