Møter i nord-sør-utvalget 2015

Møteplan: 26.03.2015 og 20.10.2015

Saker til møtet 20.10.2015

 • 05/15 Orientering om tidligere idé om U-landsseminar om UiO-studenter i nord-sør-samarbeid
 • 07/15 Utfasing av kvoteordningen
 • 08/15 Ny NORHED-utlysning tematisk begrenset til utdanning
 • 09/15 Erasmus+ Mobilitet i verden og Capacity Building - Orientering
 • 10/15 UiOs engasjement for flyktninger, akademisk dugnad
 • 11/15 SAR-konferansen: International Partnership in Academia - an Ethical Challenge?

 

Saker I møtet 26.mars 2015

 • 01/15 Vurdering av NOMA-rapportene for 2014
 • 02/15 Noen endringer i nord-sør-utvalget, inkl. behov for ny nestleder
 • 03/15 Sør-Afrika som nytt prioritert land fra 2015
 • 04/15 Arrangement i regi av nord-sør-utvalget
 • 05/15 Mulig enklere arrangement: U-landsseminar om inkludering av UiO-studenter i Nord-sør-samarbeid
 • 06/15 Orienteringer:
  •  NUFU-NOMA Graduate Tracer Study
  • Kvoteordningen

 

 

Publisert 5. feb. 2016 13:25 - Sist endret 5. feb. 2016 13:25