Nettverk for studentrekruttering

Alle fakultetene har oppnevnt representanter som møtes i et nettverk for studentrekruttering. Nettverket koordineres av Avdeling for fagstøtte.

Avdeling for fagstøtte

Fakultetene

Studentparlamentet

Margrethe Voll Storaas, (vara: Marcus Pettersen Irgens)

Publisert 14. sep. 2010 15:06 - Sist endret 26. feb. 2018 14:05