Nettverk for studentrekruttering

Alle fakultetene har oppnevnt representanter som møtes i et nettverk for studentrekruttering. Nettverket koordineres av Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Fakultetene

Publisert 14. sep. 2010 15:06 - Sist endret 22. mars 2019 11:24