Profesjonsfaglig forum

Profesjonsfaglig Forum ved UiO ble opprettet i 2018. Forumet består av representanter for utdanninger ved UiO som retter seg mot definerte praksis- og yrkesfelt.

Retningslinjer for forumet:

1)    Profesjonsfaglig Forum ved UiO er et konsultativt organ for utdanninger ved UiO som retter seg mot definerte praksis- og yrkesfelt.

2)    Forumets formål er å øke samhandlingen mellom utdanningene i spørsmål som vedrører profesjonsrettet utdanning og forskning.

3)    Forumet består av representant, med fast vararepresentant, fra de utdanningene som er tilsluttet forumet. Representantene oppnevnes av sine respektive fakultetet. 

4)    Forumet velger selv sin ledelse med funksjonstid for ett år, med mulighet for forlengelse til to år. Ledelsen forbereder, kaller inn til og leder møter i forumet.

5)    Forumet velger selv sin agenda og står fritt til å foreslå temaer/saker for Utdanningskomiteen eller andre aktuelle organer. 

 

Forumets medlemmer:

Fakultet

Fagområde

Representant

Det humanistiske fakultet

Konservering

Dowtje van der Meulen, konservator

Det juridiske fakultet

Jus

Erling Hjelmeng, professor, studiedekan

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Farmasi

Henrik Schultz, instituttleder

Det medisinske fakultet

Medisin

Elin Olaug Rosvold, prodekan

Det medisinske fakultet

Helsefag

Kristin Margrethe Heggen, professor

Det medisinske fakultet

Klinisk ernærings-fysiologi

Hilde Kristin Brekke, professor

 

Det medisinske fakultet

Geriatrisk sykepleie

Edel Jannecke Svendsen, førsteamanuensis 

Det odontologiske fakultet

Odontologi

Alix Young Vik, professor, studiedekan

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Psykologi

Trine Waaktaar, professor, utdanningsleder

Det teologiske fakultet

Teologi

Sivert Angel, førsteamanuensis

Det utdannings-vitenskapelige fakultet

Spesial-pedagogikk

Melanie Kirmess, førsteamanuensis, faglig studieleder

Det utdannings-vitenskapelig fakultet

Lærer-utdanning

Kirsti Lyngvær Engelien, utdanningsleder

Det utdannings-vitenskapelige fakultet

Leder til 31.12.2019

Jon Magne Vestøl, studiedekan

 

Publisert 9. apr. 2019 15:29 - Sist endret 26. nov. 2019 12:48