80-gruppe – Fransk språk i Afrika sør for Sahara (80FRAS2)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen i fransk språk er ment for studenter på AAS-programmet, studieretning Afrika sør for Sahara, modell 1 - fordypning i språk.

Fransk er et verdensspråk. Det er offisielt språk i over 30 land fordelt på alle kontinenter. Ca. 120 millioner mennesker har fransk som morsmål og det snakkes av over 200 millioner. Fransk har dessuten status som offisielt språk i en rekke internasjonale organisasjoner. Kunnskaper i fransk gir adgang til en rik og mangeartet frankofon kultur.


Læringsutbytte
En 80-gruppe i fransk språk gir deg en språkkompetanse på et høyt nivå. Etter gjennomført studium vil du ha opparbeidet en solid muntlig og skriftlig ferdighet i språket. I tillegg til den praktiske ferdigheten, vil du ha fått innsikt i det franske språksystemet (syntaks og semantikk) og være i stand til å analysere og redegjøre for struktur og oppbygging av setninger og tekster. Du vil dessuten ha fått en viss kjennskap til kultur og litteratur i franskspråklige områder.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av fire obligatoriske emner i språk. Det skal videre velges 10 studiepoeng i fransk eller frankofon litteratur og 10 studiepoeng i fransk kulturkunnskap. De siste 20 studiepoengene velges blant en rekke emner i språk, litteratur, lingvistikk og kulturkunnskap. Det kan velges emner både på grunnivå og fordypningsnivå.


Utenlandsopphold
Det er mulig å reise ut i høstsemesteret til OFNEC/Université de Caen og ta 30 studiepoeng der. 10 studiepoeng av disse erstatter FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag, FRA1502 – Fransk kulturkunnskap 2 (nedlagt) eller FRA2503 – Frankrike som kolonimakt - kolonisering og avkolonisering (nedlagt). 20 studiepoeng erstatter de valgfrie emnene. Ta kontakt med studiekonsulent Åshild H. Bøhmer, a.h.bohmer@ilos.uio.no for mer informasjon.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 sp velges blant følgende emner:

10 sp velges blant følgende emner:

20 sp velges blant følgende emner:

Det er mulig å reise ut i høstsemesteret til OFNEC/Université de Caen og ta 30 studiepoeng der. 10 studiepoeng av disse erstatter FRA1501, FRA1502 eller FRA2503. 20 studiepoeng erstatter de valgfrie emnene. Ta kontakt med studiekonsulent Åshild H. Bøhmer, a.h.bohmer@ilos.uio.no for mer informasjon.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet