FARM5150 – Anvendt farmakokinetikk og dosering i klinisk praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi deg inngående kompetanse om farmakokinetiske prinsipper, inkludert faktorer som påvirker absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon (ADME) av legemidler. Fokuset vil primært rettes mot hvordan disse prinsippene skal integreres i evaluering og tilpasning av legemiddeldosering i klinisk praksis. Du vil etter gjennomført kurs ha bred kunnskap om hvordan doseringsregimer skal designes og hvordan doseringen kan tilpasses til den enkelte pasient, spesielt i pasientgrupper som eldre, barn og kritisk syke.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du inngående kunnskap om grunnleggende farmakokinetiske prinsipper og kan beregne individuelle farmakokinetiske parametere og variabler
  • har du bred kompetanse og forståelse av individuell variasjon i farmakokinetiske prosesser, inkludert farmakogenetikk, legemiddelinteraksjoner, adherence og sykdom
  • kan du designe og tilpasse både intravenøse og orale doseringsregimer, og har bred kunnskap om hvordan doseringen kan tilpasses den enkelte pasient
  • har du forståelse for prinsippene som ligger til grunn for både farmakokinetisk populasjonsmodellering og fysiologibasert modellering (PBPK), og kan utføre enkel modellering
  • har du kjennskap til bakgrunnen for og gjennomføringen av terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM)
  • har du oversikt over hvordan ulike doseringsverktøy kan benyttes i klinikken

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved Universitetet i Oslo. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger: ca. 6 timer

  • Seminarer: ca. 12 timer

  • Kollokvier: ca. 8 timer

Ved få antall påmeldte deltakere kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Hjelpemidler til eksamen

Microsoft Office pakke.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk. Engelsk på forespørsel.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 15:10:56

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)