Nordisk og samfunnsfag

Dette er studieløpet for deg som velger nordisk som 80-gruppe og samfunnsfag som 60-gruppe.

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt.  I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp nordisk - samfunnsfag (fra kull 2021)

 

10. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Valgfritt 1000/2000-emne i nordisk**/utveksling Valgfritt 2000-emne i nordisk**/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling
4. semester NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester Valgfritt fordypningsemne* Valgfritt fordypningsemne*
1. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi STV1100 – Politisk teori
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

* I 60-gruppen i samfunnfag skal 20 studiepoeng velges blant emner med STV-, SOS-, SOSANT- eller SGO-kode på 1000- eller 2000- nivå.

**I 80-gruppen i nordisk skal 20 studiepoeng velges blant alle NOR-, NOAS-. IBS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000- nivå. Minimum 10 studiepoeng må være på 2000-nivå. Det velges fra denne listen og

 

Studieløp nordisk - samfunnsfag (fra kull 2020)

 

10. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Valgfritt 1000/2000-emne i nordisk*/utveksling Valgfritt 2000-emne i nordisk*/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling
4. semester NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester Fordypningsemne Fordypningsemne
1. semester
Fordypningsemne
Fordypningsemne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fordypningsemner i 60-gruppen i samfunnsfag:

Under finner du eksempler på emner du kan velge mellom. Du kan også velge andre emner med STV-, SOS-, SOSGEO- og SOSANT-koder

Høstsemester:

Vårsemester:

1000-nivå

2000-nivå

* I 80-gruppen i nordisk skal 20 studiepoeng velges blant alle NOR-, NOAS-. IBS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000- nivå. Minimum 10 studiepoeng må være på 2000-nivå. Det velges fra denne listen og

Studieløp nordisk - samfunnsfag (fra kull 2014 til kull 2019)

10. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Valgfritt 1000/2000-emne i nordisk*/utveksling Valgfritt 2000-emne i nordisk*/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling
4. semester NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester

SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi (siste gang våren 2019)

Fra våren 2020:

ELLER

SGO2200 – Economic globalisation and regional development
ELLER

SOSGEO1120 – Kvantitativ metode** ELLER STV1020 – Politisk analyse 2 - Forskningsdesign og kvantitativ metode
1. semester STV1100 – Politisk teori ELLER STV1200 – Internasjonal politikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 80-gruppen i nordisk skal 20 studiepoeng velges blant alle NOR-, NOAS-. IBS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000- nivå. Minimum 10 studiepoeng må være på 2000-nivå. Det velges fra denne listen og

** SOSGEO1120 - Kvantitativ metode erstatter SOS1120 - Kvantitativ metode fra og med våren 2019.

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 5. mai 2021 13:06