Unngå uønskede deltakere i Zoom-møter

Her ser du innstillinger og tiltak du selv bør gjøre for å sikre at møtene dine er trygge.

På UiO drar du nytte av sentrale sikkerhetsinnstillinger. Logg inn med UiO-brukernavn og passord, så bruker du en versjon av Zoom som har tilleggstiltak for økt sikkerhet.  

Tiltak du bør gjøre

Alle funksjoner det vises til i tabellen nedenfor, er beskrevet nærmere i veiledning for innkalling fra Outlook og innkalling fra Zoom.

Beskytt møte-ID-en Ikke del møte-ID eller URL til møter i åpne kanaler som for eksempel sosiale medier. Så langt det er mulig, bør invitasjon gå på e-post eller i kalenderinvitasjoner. Mange personer og roboter søker etter Zoom-IDer på Facebook og andre åpne kanaler, så om du inviterer til åpent møte, for eksempel, bør Zoom-ID distribueres et annet sted enn Facebook. Åpne møter bør også ha venterom, de bør låses etter oppstart og ha andre sikkerhetstiltak. Se nedenfor.
Bruk generert møte-ID

Hvis du bruker din personlige møte-ID (ditt eget møterom) kan du oppleve at personer som kjenner IDen til ditt møterom uforvarende kommer inn i et møte de ikke er invitert til.

Derfor bør du alltid velge Generate automatically for valget Meeting ID i møteinnstillingene i planleggingsvinduet. Du får en tilfeldig, unik ID for møtet og unngår at noen gjenbruker ID fra et annet møte.

Bruk passcode Passcode gir god beskyttelse for møtene dine og er forhåndsvalgt i møteinnstillingene i planleggingsvinduet. Med passcode unngår du at personer eller roboter kan komme inn på møtene dine ved å gjette møte-IDen. Du kan også bruke denne funksjonen om du vil dele URL til møtet med mange, men sende passcode kun til påmeldte eller andre som er ønsket på møtet. Du kan sende møteID og passcode, eller en møte-lenke som har passcode integrert. Vi anbefalger at Passcode er valgt i møteinnstillingene i planleggingsvinduet.
Kun for innloggede? Om du slår på valget Only authenticated users can join i møteinnstillingene i planleggingsvinduet, kan kun personer som er logget inn på Zoom bli med på møtet. Dette kan du trygt bruke om møtet kun er for studenter og/eller ansatte på UiO. Hvis møtet skal være helt åpent, kan du ikke slå på dette valget.
Bruk registrering Om du krever at deltakerne registrerer seg før de kommer inn i møtet, unngår du uønskede deltakere og sikerer mot zoombombing. Les om registrering.
Låse møtet

Som vert ("host") for et møte, kan du velge å låse møtet når alle de inviterte har kommet, eller møtet er godt i gang. Før musepekeren til nederst i Zoom-vinduet, og klikk på Security-ikonet. Velg Lock Meeting, og ingen nye deltakere kan komme inn. Av sikkerhetshensyn anbefaler vi at verten låser møtet når det er i gang. Dette er spesielt viktig for store møter og forelesninger der URL eller møteID er spredt til mange. Når møtet er låst kan ingen nye deltakere komme inn, selv om de har riktig møte-ID og eventuelt passord. 

Om du låser et møte, er det viktig at du i invitasjonen oppgir et telefonnumer du eller co-host kan nås på. Da kan eventuelle deltakere som kommer for sent ringe, og møtet kan låses opp til de har kommet inn. Viktig å låse møtet igjen etterpå.

Bildet kan inneholde: tekst, font, teknologi, elektronisk apparat, multimedia.

Bruk venterom

Om du bruker venterom til møtet ditt, må du som vert slippe inn møtedeltakerne til møtet. Når deltakerne klikker på lenken for å delta på møtet, kommer de altså ikke direkte inn i møtet, men må vente på å bli sluppet inn. Slik har du som vert bedre kontroll på hvem som faktisk kommer inn i møtet og du minsker muligheten for uønskede deltakere. Av sikkerehtshensyn anbefaler vi at Enable waiting room er valgt i møteinnstillingene i planleggingsvinduet. 

Pass på hvem som kan dele skjerminnhold

I møter er det praktisk at enkelte deltakere kan dele innholdet på skjermen sin, for eksempel for å vise en presentasjon eller annet. På UiO er standardinnstillinen slik at det kun er vert for møtet som kan dele skjerminnhold. Om flere trenger å dele skjerminnhold, kan verten vi disse deltakerne status som assisterende møteleder (co-host). Om du vil gi en møtedeltaker status som co-host, går du til bildet av vedkommende i møtet, og klikker på de tre prikene i øvre høyre hjørne av bildet. Velg Make co-host fra menyen. Når vedkommende er ferdig med å dele skjerminnhold, kan du fjerne statusen igjen, ved å gå inn på sammen meny.

Møteleder er først Valget Join before host bør være slått av i møteinnstillingene i planleggingsvinduet. Da kan ingen gå inn i møtet før møteleder, og møteleder har da bedre kontroll på hvem som deltar.

Forberede større møter

For møter eller forelesninger med mange deltakere kan det være utfordrende å sjekke og eventuelt fjerne deltakere som du ikke kjenner eller som ikke oppfører seg i henhold til lov og orden. Som møteleder må du være forberedet på at slikt kan forekomme. 

  1. Før møtet, gi noen deltakere du kjenner rolle som med-vert (co-host) slik at de kan hjelpe til med å administrere møtet
  2. Sørg for at med-vertene forstår sin rolle, og at rollen innebærer administrasjon av deltakerne

For svært store forelesninger som av ulike grunner må være offentlig tilgjengelige, kan et webinar være bedre egnet enn et møte. Fordelen med det, er at det der kun er møteleder og paneldeltakere som der kan dele video. Les om webinarer og hvordan de er forskjellige fra møter.

Fjerne/kaste ut deltakere ved uønsket oppførsel

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, teknologi.Selv om du er påpasselig og tar grep for å unngå uønskede deltakere og uønsket oppførsel, kan det likevel skje at noen klarer å komme seg inn i møtet. Møteleder (host) og med-vert (co-host) kan fjerne slike deltakere fra møtet: Gå til deltakerlisten og klikk på More... ved brukeren du vil fjerne. Velg Remove fra menyen. Om du har fulgt rådet over, om å låse møtet, kan ikke deltakeren du kastet ut, komme inn igjen. 

Innstillinger som er spesielt viktige ved større og åpne møter

  • Sterkt begrenset skjermdeling
  • Lås møtet når det har kommer i gang
  • Slå av Join before host
  • Bruk venterom
  • Bruk passordbeskyttelse: Dersom du deler en Zoom-lenke offentlig, fjern passordet fra selve lenken, og skriv heller passordet i klartekst under. Dette vil i stor grad hindre automatiserte programmer fra å komme inn på møtet.

Søk i veiledningene
Kontakt brukerstøtte:

Ring oss

Vi har åpent mellom 08:30 og 17:00 på hverdager,
og mellom 10:00 og 15:00 på lørdager.

Telefonnummer: 22 84 00 04

Send inn sak til oss

Du kan sende inn din forespørsel via e-post til: it-support@uio.no.

Gå til e-post

Book et videomøte over Zoom

Er du student eller ansatt kan du avtale veiledningstime hos UiO Helpdesk over Zoom. Tilgjengelige tider er tirsdag til torsdag mellom 11:00 og 13:00.

Book et videomøte

Chat med oss

Vår chat er bemannet mellom 09:00 og 16:00 på hverdager.

Åpne chat
Publisert 29. juni 2020 14:29 - Sist endret 20. apr. 2022 13:56