Være ordstyrer og møteleder

Et møte kan ha opp til 300 deltakere. Skal du ha med flere folk anbefaler vi webinar som alternativ. Les om forskjellen på et møte og webinar

Slipp inn fra venterom, og lås møtet

Ønsk velkommen, fortell om møtereglene

Når du åpner møtet og ønsker velkommen, er det alltid lurt å fortelle hva slags regler du ønsker at overholdes. For eksempel at man har mikrofonen av når man ikke snakker, at man har video på, at man ber om ordet ved å rekke opp hånden og om det er planlagt breakoutrooms eller lignende. Om du ønsker at deltakerne skal bruke chat, kan du også si det, og fortelle hvordan de finner chatten.

Opptak?

Styr ordet og hold orden

Når du vil se om noen ber om ordet, klikker du på Participants nederst i Zoom-vinduet. Deltakerlisten åpnes, og de som ber om ordet, har et blått hånd-ikon ved siden av seg. Når du skal gi noen ordet, sier du navnet deres og for eksempel "Vær så god", og klikker på hånd-ikonet for å deaktivere det. Hvis du ikke gjør det (eller hvis deltakeren selv ikke gjør det), vil hånd-ikonet fortsatt vises etter at deltakeren er ferdig med å snakke.

Store møter - vurder co-host

Er det er stort møte / en forelesning eller et arrangement, bør du vurdere å ha hjelpere i form av co-hosts som også kan se hvem som ber om ordet og hva som skjer i chat. Det er mye å holde styr på i et stort møte, både av faglig og teknisk art.

Se mer om co-hosts i Vertskap: Host/co-host/alternative host og UiO-ekstern host.

Dele skjerm

Host for et møte kan dele skjermen sin for å for eksempel vise en presentasjon. Om andre skal kunne dele skjerm, må de gjøres til co-host. Når du er møteleder kan du enten avtale på forhånd hvem som skal kunne dele skjerm, eller du kan gi rettigheter under møtet. Gi skjermdelingsrettigheter kun til deltakere du vet hvem er. Slik sikrer du at det ikke blir delt uønsket innhold. 

Slå av og på mikrofon og video

Om det er flere enn 3 deltakere i møtet, bør alle ha av mikrofonen for å ikke forstyrre de andre deltakerne med lyder, f.eks, skriving på tastatur, hosting eller bakgrunnsstøy. Deltakerne kan selv slå av og på mikrofonen, men om de glemmer å ha den av når de ikke snakker og på når de skal ha ordet, kan du som host (vert) slå av og på for dem ved å klikke på mikrofon-ikonet ved siden av navnet i Participants-listen. Du kan også slå av og på video for en deltaker om videoen er forstyrrende eller uønsket kan du slå den av. Om du ønsker at alle deltakere skal vises, kan du slå video på. Før du slår på video, bør du si ifra eller spørre.

Langt møte?

Lange møter kan med hell brytes opp med pauser, avstemninger, breakout rooms og andre aktiviteter. Aktiviteter bør du planlegge på forhånd, og si ifra før du sender deltakere i breakout rooms eller lignende. Skal du legge inn en pause, oppgi alltid tidspunkt for når pausen er over. Er møtet låst, bør du minne deltakerne om at de ikke bør logge ut fra møtet under pausen.

 

 

 

 

Publisert 30. juni 2020 12:48 - Sist endret 14. aug. 2020 11:48