Introduksjon til Zoom-appen

I denne artikkelen gir vi en kort introduksjon til Zoom-appen.

Hovedmeny

Når du starter Zoom etter at du har installert Zoom og logget inn, vil du komme til hovedmenyen til Zoom. Toppmenyen har fire knapper: "Home", "Chat", "Meetings" og "Contacts". 

 

The main menu of Zoom

Home

 • New meeting - starter et nytt møte i ditt personlige Zoom room
  • Ved å klikke på den lille pila til høyre for "New meeting",  og fører pila over "Personal Meeting ID" kan du endre invitasjonstekst som blir sendt ut til de inviterte. Du kan også endre innstilinger for møtet ved å velge "PMI Settings"
 • Join gir deg muligheten til å manuelt delta på andre Zoom sesjoner (møter, webinar osv). Du trenger en Meeting ID eller en Meeting-lenke for å bli med (joine) sesjoner.
 • Schedule bruker du hvis du skal planlegge et møte på forhånd. Du kan også planlegge repeterende møter på denne måten, med en vedvarende Meeting ID og deltakerliste. 
 • Share Screen gir deg muligheten til å dele dokumenter og skjermen din før du deltar på et møte. Det er vanligvis best å gjøre dette med en gang du er på et møte for å redusere forvissing om hva som blir vist til de andre deltakerne.
 • I feltet til høyre ser du klokkeslett og om du har noen kommende møter.

Chat

 • "Recent -> "+" -> New chat" starter en tekstbasert chat med en av dine kontakter.
 • Ved å bruke "+" kan du adde flere personer til chaten, eller du kan bruke video-ikonet til å starte en videosamtale med en deltaker i chaten din.
 • "Recent -> "+" -> New Channel" oppretter en delt samtalekanal for flere deltakere. Du kan også bruke kamera-ikonet til å starte en videosamtale med hele samtalekanalen din.

Meetings

 • Upcoming viser kommende møter.
 • Recorded viser tidligere møteopptak.

Contacts

 • Manage your contact list. Zoom-brukere på UiO er automatisk lagt til under "Company Contacts"

Profile image

 • Ved siden av søkefeltet vil du se et ikon med profilbildet ditt, eller inititalene dine hvis du ikke har lastet opp et profilbilde. Her kan du gjøre noen tilpasninger for appen på denne menyen. For å redigere din UiO Zoom profil, besøk: https://uio.zoom.us.
 • Du logger også ut via dette ikonet.

Denne videoen fra Zoom gir en rask introduksjon til Zoom-appen:

YouTube video: how to use Zoom's Desktop App


Denne videoen gir en introduksjonen til menyen du bruker når du styrer møter:

YouTube video: Zoom Meeting Controls

Publisert 14. mars 2020 12:11 - Sist endret 30. sep. 2020 11:49