English version of this page

Breakout Rooms

Breakout Rooms lar en møteleder (host) dele et møte i flere mindre møter. Dette er nyttig når du ønsker at deltakerne skal jobbe uavhengig en tid, før du eventuelt slår sammen møtet igjen til den opprinnelige større gruppen.

Instruksjonsvideo for hvordan opprette og bruke Breakout rooms i Zoom (engelsk tale)
Video med engelsk tale

Tips

Det er et par ting du må huske på hvis du ønsker å bruke denne funksjonen:

 • Når breakout rooms blir brukt kan ikke de som er i mindre rom lengre samhandle med møteleder (host), med mindre møtelederen er i det rommet. Hvis deltakerne er dempet (lyd eller video) av møteleder før de blir sendt inn i et annet rom, vil muligheten for å fjerne dempingen falle bort. Derfor er det lurt å ha en assisterende møteleder (co-host) i hvert av rommene som brukes, eller fjerne dempingen før deltakerne blir sendt inn i rommene. 
 • Møteleder kan hoppe mellom møter, men det anbefales å holde oversikt over hvilket rom man er i for øyeblikket.
 • Zoom-klienten på Linux har noen ganger problemer med lyden når man går inn i et grupperom ("breakout room") eller når man returnerer til hovedrommet. Dette kan vanligvis fikses enkelt ved å velge en annen lydkilde og tilbake igjen. 

Opprette Breakout Rooms

Når du har startet et møte kan du opprette flere Breakout Rooms for deltakerene. For å opprette Breakout Rooms, klikk på «Breakout Rooms»-knappen i bunnmenyen. Bilde som viser hvor man finner Breakout Rooms knappen i bunnlinjen i Zoom

 

Hvis du ikke kan se "Breakout Rooms" -knappen, kan det bety at du ikke er logget på UiO-Zoom. Følg påloggingsinstruksjonene for å få tilgang til fullversjonen i UiO-zoom. Men det kan også bety at Breakout Rooms er deaktivert i innstillingene. Gå til Zoom-innstillinger og se etter "Breakout room" i delen "In Meeting (Advanced)". Forsikre deg om at boksen med beskrivelsen "Allow host to assign participants to breakout rooms when scheduling" er krysset av.

Etter at du har gjort dette, vises et pop-up-vindu der du kan velge hvor mange rom du vil opprette og hvordan du deltakerne skal fordeles på de forskjellige rommene. Du har tre alternativer: 

 1. Assign automatically: Deltakerne blir fordelt jevnt i rommene du oppretter.
 2. Assign manually: Du velger manuelt hvilke rom hver deltaker blir tildelt.
 3. Let participants choose room: Velger du dette alternativet, kan deltagerne fritt flytte seg mellom ulike rom, også hovedrommet.

 

Du kan også dele inn deltakerne på breakout rooms på forhånd. Det må du gjøre i web-portalen.

Prekonfigurering av Breakout Rooms kan enten gjøres i web portalen, eller i Canvas. Du kan angi navn eller så kan fordelingen oppgis i en komma-separert fil (CSV) som importeres.
Har du gruppeinndelling i Canvas som skal brukes til Breakout Rooms i Zoom, kan du eksportere til kommaseparert fil og importere i Zoom. Les om eksport til Breakout Rooms fra Canvas.

Etter at du har gjort dette. Klikk på "Create Rooms" for å opprette Breakout Rooms.

NB! Du har nå opprettet Breakout Rooms, men de starter ikke automatisk. Dette betyr at deltakerne ikke blir flyttet til rommene før du aktivt åpner rommet. Før du åpner rommene, har du muligheten til å endre noen innstillinger, manuelt tildele deltakere og tilpasse rommet.

Tilpasse Breakout Rooms

Alternativer

Før du åpner Breakout Rooms er det flere alternativer tilgjengelig for rommene. Klikk på "Options" -knappen i nedre venstre hjørne og kryss av for det du ønsker for rommet.

Bildet kan inneholde: tekst, font, nettside, skjermbilde, linje.

 • Flytt alle deltakere automatisk inn i breakout-rommene: Hvis dette alternativet er merket av, vil alle deltakerne automatisk bli sendt til deres tildelte Breakout-rom når du åpner alle rom. Hvis dette alternativet er slått av, må deltakerne klikke på "Join" for å få tilgang til de tildelte Breakout-rommene når du åpner alle rom.
 • Tillat deltakerne å når som helst kunne gå tilbake til hovedrommet: Hvis dette alternativet er krysset av, kan deltakerne når som helst komme tilbake til hovedrommet fra Breakout Rooms. Hvis denne er slått av, må de som deltar vente til møteleder lukker rommene.  

 • Breakout rooms stenger automatisk etter x antall minutter: Hvis dette alternativet er merket av, lukkes Breakout Rooms automatisk etter den gitte tiden du gir.

  • Gi meg beskjed når tiden er ute: Hvis dette alternativet er krysset av vil du som vert få en melding når tiden du satt opp er over.

 • Nedtelling etter lukking av pauserom: Dette alternativet stiller inn en timer når du lukker Breakout-rommene. Deltakerne vil bli varslet og se en tidtaker på skjermen sin for så å bli sendt tilbake til hovedrommet når tiden er ute.

Gi nytt navn til Breakout Room

Når du oppretter Breakout Rooms, vil de få et generisk navn som "Breakout room 1".

Hvis du holder musepekeren over navnet på Breakout Room, får du muligheten til å gi det nytt navn til hva du vil. Klikk på "Rename", skriv inn ønsket navn og klikk "yes".

Bildet kan inneholde: tekst, font, skjermbilde, teknologi, nettside.

Starte Breakout Rooms

For å starte Breakout Rooms, trykk på "Open all Rooms" -knappen. Alle deltakerne vil da bli bedt om å flytte til sine tildelte rom.

Veiledning av hvordan man oppretter breakout rooms

Etter å ha klikket på "Open all Rooms" vil statuslinjen øverst nå vise "Breakout Rooms - In Progress".

Viser hvordan breakout room dialogen oppfører seg før ferdigstilling

Etter at du har startet Breakout Rooms

Sende melding til alle deltakerne

Når Breakout Rooms er åpne og deltakerne har blitt med i sine tildelte rom, kan du som møteleder sende en melding til alle hvis du vil. Gjør følgende for å sende en melding:

1. Klikk på knappen "Broadcast a message to all" i nedre venstre hjørne.

2. Skriv meldingen du vil sende. (opptil 140 tegn)

3. Klikk "Broadcast".

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde, teknologi.

Bevegelse mellom Breakout Rooms

Møteleder og assisterende møteledere kan bevege seg mellom Breakout Rooms. For at en assisterende møteleder skal kunne gjøre dette så må de bli satt som assisterende møteleder (co-host) før Breakout Rooms blir aktivert i møtet. For å flytte tilbake til hovedmøtet så trykker man på Leave Breakout Room. Vær dog klar over at dette valget er lokalisert på samme sted som Leave eller End Meeting, så påse at man kun trykker en gang.

Lukke Breakout Rooms

For å lukke Breakout Rooms, klikk på "Close All Rooms" -knappen i nedre høyre hjørne.

Bildet kan inneholde: tekst, font, skjermbilde, teknologi, multimedia.

Publisert 23. mars 2020 14:49 - Sist endret 9. okt. 2020 16:12