Bruk Zoom webinar

Hva er et webinar?

I Zoom finnes det to møteformer: Møte og Webinar. Disse ligner hverandre, men det er viktige forskjeller. Webinar foretrekkes ofte til store, åpne arrangementer side de trenger høyere grad av sikkerhet og har lavere krav til interaktiviet.

  • Møter er designet for å være et samarbeidsarrangement der alle deltakere kan skjermdele, og snakke sammen, og se hvem andre som er med. Møter kan også deles inn i grupper, eller breakout rooms, for diskusjoner og gruppearbeid. Alle ved UiO har lisens for å gjennomføre møter med opptil 300 deltagere. Det er også mulig å søke om lisens for 500 deltagere. Skal du ha så store møter, bør du være nøye med sikkerhetsinnstillingene for å unngå Zoom-bombinng og uønskede deltakere .
  • Webinarer er designet slik at verten og eventuelle utpekte paneldeltakere kan dele video, lyd og skjerm. Deltakerne er anonyme for hverandre, og ser og lytter til verten og eventuelle paneldeltakere. Samhandlingsmulighetene er begrenset til skriftlig spørsmål og svar-tjeneste, chat og mulighet til å svare på meningsmålinger (polling). Verten kan gi enkeltdeltakere mulighet til å snakke om de ber om ordet ved å rekke opp hånda, men deltakerne kan ikke styre dette selv. Deltakere kan heller ikke endre navnet sitt.
  • Les mer om forskjeller mellom møte og webinar + de ulike funksjonene og mulighetene i webinarer i Zooms hjelpsenter.

Hvordan bruker du et webinar?

Se veiledningene våre om hvordan du bruker webinarer:

Publisert 15. mars 2020 14:03 - Sist endret 10. aug. 2020 15:47