English version of this page

Hvordan unngå «Zoom-bombing»

Dette dokumentet beskriver hvordan man unngår «Zoom-bombing», et fenomen der uønskede deltakere kommer inn i et møte eller en forelesning for å vise fram uønsket ulovlig materiale.


Hva er Zoom-bombing?

Uttrykket Zoom-bombing brukes for å beskrive et fenomen der uønskede deltakere kommer inn i et møte eller en forelesning for å vise frem uønsket eller ulovlig materiale. Disse deltakerne kan være faktiske personer som gjør dette manuelt, eller automatiserte programmer (roboter) som er laget for dette formålet. Motivasjonen bak dette kan være alt fra å bare ønske å lage kaos og forstyrre, til politiske mål.

Zoom-bombing fungerer stort sett på følgende måte:

  1. Man får tak i en lenke til møtet eller møteidentifikatoren (Meeting ID), vanligvis gjennom tradisjonelle åpne kanaler som Facebook.
  2. Personen eller programmet blir med på møtet eller forelesningen via lenken eller med møte-IDen, og viser støtende eller uønsket materiale ved å dele skjerm eller vise støtende innhold via webkameraet, som egentlig skal vise videobilde av deltakeren. 

I mange tilfeller brukes et falskt web-kamera til å spille en videofil, noe som betyr at det ikke er tilstrekkelig å bare skru av skjermdeling for deltakerne.

Hvordan unngå Zoom-bombing?

For å unngå Zoom-bombing i åpne møter er det viktigste tiltaket å beskytte ID-en til møtet, inkludert lenken til møtet (som inneholder ID).

Beskytte møte-ID

Når du informerer om møtet bør du unngå å legge ut møte-ID eller møteinnkalling i åpne kanaler som for eksempel sosiale medier.   

Passord, generert møte-ID, venterom og låsing

Det er flere grep man kan ta for å beskytte møtet eller forelesningen. Se hvordan du kan legge inn innstillinger på forhånd i veiledningen om opprettelse av Zoom-møter på UiO, spesielt i avsnittet Hvordan unngå uønskede deltakere i møtet?

Stoppe Zoom-bombing hvis det skjer

Remove participantSelv om du er påpasselig og tar grep for å unngå Zoom-bombing, kan det likevel skje at noen klarer å komme seg inn i møtet og vise frem uønsket materiale. Som møteleder (host) kan du fjerne slike deltakere fra møtet.

I listen over deltakere, velg More... for brukeren som skal fjernes, og velg Remove:

Les mer:

Publisert 20. apr. 2020 14:00 - Sist endret 31. aug. 2020 14:02