Arbeidspliktsregnskap

Arbeidspliktbestemmelsene gjelder for alle ansatte i ordinær vitenskapelig stilling (professorer, førsteamanuensis/amanuensis, førstelektor og universitetslektor) og for ansatte i stipendiat- og postdoktorstillinger og professor II-stillinger.

Arbeidsplikt - normer for ansatte ved IAKH

Skjema for registrering av verv

Retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved Det humanistiske fakultet

Publisert 21. mai 2010 11:37 - Sist endret 23. nov. 2015 11:50