English version of this page

Sidegjøremålsnemnda

Sidegjøremålsnemnda er oppnevnt av Universitetsstyret og behandler påklagelser om nektelse av sidegjøremål og eierinteresser. Nemndas medlemmer oppnevnes for 3 år av gangen.

Saksfelt

UiOs reglement for sidegjøremål og eierinteresser gjelder for ansatte ved UiO. Nektelse av å påta seg eller fortsette med et sidegjøremål/eierinteresser kan den ansatte påklage til sidegjøremålsnemnda. Klageadgangen er nedfelt i reglementet for sidegjøremål og eierinteresser, kapittel 16.

Medlemmer for perioden 2019-2021

  • Leder: Ingeborg Moen Borgerud, advokat og partner, Arntzen de Besche
  • Representant oppnevnt av universitetsdirektøren:
    Mette Groseth Langballe, seniorrådgiver ved Det medisinske fakultet
  • Representant oppnevnt av de tillitsvalgte:
    Morten Enersen, førsteamanuensis ved Det odontologiske fakultet

Møter

Sidegjøremålsnemnda har ikke faste møter, men behandler saker ved behov.
 

Publisert 4. mars 2019 15:32 - Sist endret 11. mars 2019 10:24