English version of this page

Årsoppgave

Årsoppgaven er en sammenstilling som viser inntekt, trekk og stillingsinformasjon for fjoråret. Den ferdigstilles i månedsskiftet januar-februar og er tilgjengelig i HR-portalen. De uten tilgang til HR-portalen vil motta en papirkopi.

Svar på ofte stilte spørsmål

Hvorfor fikk jeg en årsoppgave fra UiO?

  • Årsoppgaver og lønnssammenstillinger produseres for alle som har fått utbetalt lønn eller honorar fra UiO. 
  • De settes også opp på grunnlag av utbetalte feriepenger. Det er derfor mulig å få en årssammenstilling i januar 2016 som har sitt utspring i feriepenger utbetalt i 2015 på grunnlag av utbetalinger i januar 2014 for arbeid utført i 2013.
  • En annen årsak kan være at du har utført arbeid for en enhet som du ikke har oppfattet som en del av UiO, men som likevel benytter UiO som lønnssentral.

Hvor finner jeg årsoppgaven?

Alle som har et norsk personnummer eller D-nummer kan finne årsoppgaven på Altinns sider. Bruk fanebladet Skjema og søk etter A08 Mine inntekter og arbeidsforhold. Følg instruksjonene for å fylle ut bestillingsskjemaet og sende det. Du vil motta sammenstillingen umiddelbart.

Du kan lese mer om denne oversikten på Skatteetatens nettsider (skatteetaten.no).

Kan jeg også finne årsoppgaven i UiOs HR-portal?

Alle med tilgang til HR-portalen vil finne årsoppgaven der. Det vil si alle som er i et aktivt arbeidsforhold med fast månedlig utlønning fra UiO. Dette er normalt enklere og raskere enn å finne årsoppgaven i Altinn.

  • I Ansattselvbetjening under overskriften Lønnsinformasjon velger du Sammenstilling.

Meny for lønnsinformasjon

 

  • Marker året du er interessert i.
  • Merk: Pilen til venstre for Sammenstilling må peke nedover for at sammenstillingen blir synlig!

Hvorfor er beløpet oppført som lønn høyere enn det jeg har tjent i løpet av året?

Lønn innberettes på det året det er utbetalt, ikke når arbeidet ble utført. I beløpet kan det derfor inngå lønn for arbeid utført før 1. januar i inntektsåret. Dette gjelder for eksempel når det etterbetales lønn for et lønnsopprykk i fjoråret.

Hvorfor står det et beløp oppført for forsikringer ?

Som en del av arbeidsvilkårene har alle statsansatte en livsforsikring i Statens Pensjonskasse. Det betales ikke premie for denne forsikringen, men den har en likningsmessig verdi som skal innberettes.

Hvorfor er jeg trukket skatt selv om jeg bare har levert reiseregninger?

Noen refusjoner er trekkpliktige. Det gjelder typisk overnatting godgjort etter sats for nattillegg der overnatting har skjedd privat eller i hybel.

Hvorfor står det at jeg har arbeidet ved UiO i et mye lenger tidsrom enn det jeg har gjort?

Det er vanskelig å lese ut av lønnssystemet hvilke perioder en person faktisk har arbeidet. Derfor benyttes datoene for første og siste lønnskjøring i løpet av året som har gitt en utbetaling. Er det for eksempel utbetalt feriepenger i mai og et honorar i oktober, vil det stå et tidsrom fra 1. mai til 31. oktober på årssammenstillingen.

Spiller det noen rolle hvilket tidsrom som står oppført?

Nei. Dette påvirker ikke likningen din.

 

Publisert 19. mars 2015 14:27 - Sist endret 19. mars 2018 09:36