English version of this page

Utbetaling av overtid


Forutsetninger for å få betalt overtid

Overtidssatser

For overtid gis det følgende tillegg:

Registrering av overtid

  • Overtid skal registreres i HR-portalen, se veiledning. USIT-ansatte fører i tillegg overtid på prosjektet i CT, se veiledning.
  • Også ansatte som normalt ikke registrerer tilstedetid i HR-portalen, for eksempel vitenskapelig ansatte, må gjøre dette for dagen(e) de har jobbet overtid.
  • Ansatte med flere stillinger i ulike stillingskoder skal ikke registrere overtid i HR-portalen, men skal levere overtidsliste til lokal administrasjon. Lokal administrasjon lager et utbetalingsbilag (odt), sørger for attestering og anvisning og sender bilaget med overtidslisten til Seksjon for lønn for utbetaling.

Utbetaling av overtid

Overtid for deltidstilsatte

  • Ansatte i deltidsstillinger kan motta overtid hvis de har oppfylt full normalarbeidstid per dag og overtidsarbeidet er pålagt. For arbeid på dager som etter avtale er fridager, kan det bare gis overtidsbetaling for timer utover normalarbeidsdagen.
  • Også deltidstilsatte skal registrere overtid i HR-portalen, se veiledning.

Overtid for timelønnede

  • Det utbetales ikke overtid til timelønnede som selv styrer sin arbeidstid.
  • Ansatte med timelønnsavtaler kan motta overtid hvis de har oppfylt full normalarbeidstid og arbeidet er pålagt. Overtid føres sammen med ordinære arbeidstimer på timeliste som leveres til lokal administrasjon. Lokal administrasjon lager et utbetalingsbilag (odt), sørger for attestering og anvisning og sender bilaget med overtidslisten til Seksjon for lønn for utbetaling.
Publisert 17. mars 2015 11:01 - Sist endret 11. nov. 2019 10:01