English version of this page

Hvem kontakter du om lønn, refusjon og andre utbetalinger?

Lønn, honorar og overtid

Personalkonsulent

ansvarlig for din enhet

Honorar til selvstendig næringsdrivende

Din kontaktperson ved UiO

Forskudd, reise- og utgiftsrefusjon

Ferieoppgjør

Stipend

Lokal administrasjon

Feil skattetrekk

Skattekontoret i din kommune

(skatteetaten.no)

Melding om ekstra skattetrekk og beskatning når UiO er bi-arbeidsgiver

Beskatning av ansatte med utenlandsk bosted

Generelle spørsmål om pensjon

Feil i rapportering til Statens pensjonskasse og AA-registeret