English version of this page

Forskudd

Behandling av forskudd er ressurskrevende og utbetales derfor kun unntaksvis.

Reiser som kvalifiserer til forskudd

  • Reiser der ansatt har forhåndsbetalt konferanseavgift, hotell eller lignende
  • Reiser til destinasjoner der bruk av kredittkort ikke er gjennomførbart

Spesielle formål som kvalifiserer til forskudd

  • Utbetaling av kontantgodtgjørelser ved studier, undersøkelser eller lignende
  • Innkjøp hvor det ikke er mulig å få tilsendt faktura

Se også