English version of this page

Utbetaling av månedslønn

Fast og midlertidig ansatte får utbetalt lønn i henhold til lønnstrinn/-beløp og stillingsprosent i arbeidsavtalen i midten av hver måned. Utbetaling håndteres sentralt av Seksjon for lønn.


Tidspunkt for utbetaling

 • Lønn utbetales som regel den 15. hver måned. Er dette en helge- eller helligdag, utbetales lønnen den siste hverdagen før den 15. I desember er lønningsdagen den 12. og i juli ca. den 10. Sjekk spesifikke utbetalingsdatoer på kjøreplan for utbetalinger.
 • Lønnen som utbetales gjelder hele kalendermåneden. Du får altså utbetalt 50 % av månedslønnen etterskuddsvis og 50 % forskuddsvis.
 • Det er en ekstra lønnskjøring med utbetalingsdato siste dag i måneden. Bilag som ikke er kommet inn i tide til hovedutbetalingen blir da tatt med.
 • Feriepenger utbetales i juni.
 • Overtid utbetales fortløpende, avhengig av når leder godkjenner timene.
 • Utbetaling etter lønnsopprykk er avhengig av grunnlaget for opprykket.

Hvor er lønnsslippen din?

 • Du finner lønnslippene dine under Lønnsinformasjon i HR-portalen, se veiledning.
 • Lønnsslippen er tilgjengelig i HR-portalen den 15. hver måned, uavhengig av når lønnen faktisk blir utbetalt. Det kan derfor hende at du får lønn inn på kontoen din, men må vente i et par dager før du kan se beregningsgrunnlaget for den på lønnsslippen. Da er det bare å smøre deg med litt tålmodighet.
 • Har du behov for kopier av tidligere lønnsslipp etter endt arbeidsforhold ved UiO, kan du bestille dem hos lonn-hjelp@admin.uio.no.

Hva står på lønnslippen?

Endring av lønnskonto

Hvis du ønsker at lønnen din utbetales til en annen bankkonto, registrerer du den aktuelle bankforbindelsen i HR-portalen, se veildning.

Utbetaling til utlandet

 • Skal betalingen sendes til utlandet, må det leveres et eget skjema med bankopplysninger (pdf).
 • Skatteplikten vil være avhengig av om arbeidet er utført i Norge eller utlandet. Les mer om skatt ved utenlandsopphold.
 • Utbetalinger til utenlandske bankkonti med IBAN og SWIFT/BIC- adresser tar 2-3 dager lengre enn utbetalinger i Norge. Utbetalinger til USA og andre land utenfor Europa kan ta vesentlig lengre tid.

Forskudd på lønn?

Som ansatt ved UiO kan du søke om å få et lønnsforskudd under gitte betingelser. Slike såkalte velferdslån er rentefrie og nedbetales ved trekk i lønnen. Les mer om velferdslån.

 

Publisert 3. mars 2015 15:28 - Sist endret 7. feb. 2020 18:44