English version of this page

Kvelds-, natt- og andre tillegg

Gjelder fra 1. mai 2018

Beregning og utbetaling av tilleggene foretas automatisk i lønnssystemet etter registrering av arbeidstiden i HR-portalen.

Tillegg Sats
Morgen- og kveldstillegg (06.00-07.00 og 17.00-20.00) º * kr 15/time
Nattidskompensasjon (20.00-06.00) - aktiv vakt º 45 % **
Hvilende vakt natt (kl. 20.00-06.00) º kr 20/time
Hvilende vakt dag (kl. 06.00-20.00) º kr 10/time
Beredskapsvakt i hjemmet - hver 5. time føres º 100 %
Beredskapsvakt i hjemmet USIT - hver 8. time føres º 100 %
Feltgodtgjørelse Se pkt. 6 i særavtalen for feltarbeid
Lørdags- og søndagstillegg og ved overtidsarbeid i helgen kr 55/time
Tillegg ved helge- og høytidsdager *** 100 % **

º Utbetales bare hvis tidspunktene inngår i arbeidsavtalen
* Satsen brukes ikke I forbindelse med overtid, jf. Hovedtariffavtalene § 15.
** Prosenttillegg til en timesats beregnet som brutto årslønn/1850 timer
*** Gjelder helge- og høytidsdager 100 % (røde dager); også for timelønnede beregnes satsen etter A-tabellen (pdf)
 

Publisert 25. mars 2015 15:27 - Sist endret 11. nov. 2019 10:54