English version of this page

Kjøreplan og frister ved utbetaling av lønn, reise- og utgiftsrefusjoner

Seksjon for lønn utbetaler alle lønnsbilag, reise- og utgiftsrefusjoner som er mottatt innen frist.


Lønnskjøringer

 • Det kjøres én hovedlønnskjøring og én korrigeringskjøring per måned. All utbetaling av lønn og honorarer kommer med på den første av disse kjøringene dersom det er mulig. Husk at registreringen i SAP også har betydning for systemtilganger for den enkelte ansatte.
 • Nytilsettinger og forlengelser må meldes av personalkonsulent via ePhorte i god tid til Seksjon for lønn, senest 1 uke før hovedlønnskjøring. Husk at for sen melding vil, i tillegg til forsinket utbetaling, fjerne alle systemtilganger for den berørte ansatte.
 • Som leder kan du sjekke i  HR-portalen under Lederselvbetjening > Datoer for team > Teamkalender om det er ansatte som skal ha forlengelse. Ta kontakt med personalkonsulent på din enhet for å få oversikt.

Reisekjøringer

 • Det utbetales reise- og utgiftsrefusjoner to ganger per måned, med noen unntak, se kjøreplan under.
 • Reiseforskudd blir utbetalt i forbindelse med reisekjøringene.

Frister

 • Frist for lønnsbestillinger:
  • Utbetaling på oppgitt dato forutsetter at Seksjon for lønn mottar lønnsbestillinger i ePhorte/SAPUiO og papirbilag i internpost innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Lønnsbestillinger og eventuelle papirbilag må behandles først av lokal personalenhet som så videresender dem til Seksjon for lønn i ePhorte. Frist ved lokal personal-/økonomienhet er derfor fem virkedager tidligere.
  • Frister for e-bilag: Systemet stenger kl. 15.00 på oppgitt dato og åpner igjen 3 arbeidsdager senere.
 • Frister for reise- og utgiftsrefusjoner:
  • Helelektroniske bilag og krav må være ferdig anvist i HR-portalen innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Alle papirbilag må være mottatt innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Papirbilag må behandles først av lokal økonomienhet som så videresender dem til Seksjon for lønn. Frist ved lokal personal-/økonomienhet er derfor fem virkedager tidligere.
 • Omposteringer: For ompostering gjelder de same fristene som for tilsvarende type ordinære bilag.

Kjøreplan med utbetalingsdatoer

Utskriftsvennlig versjon

Merk: Endringer av datoer kan forekomme. Sjekk derfor alltid denne nettsiden for oppdatert informasjon.
Kjøring Frist ved lokal
personal-/økonomienhet
Frist ved
Seksjon for lønn
Frist for
e-bilag (kl.15.00)
Utbetaling
Oktober 2018
Reiser og refusjoner 11.09.2018 18.09.2018   03.10.2018
Månedslønn og bilagslønn 17.09.2018 24.09.2018 02.10.2018 15.10.2018
Reiser og refusjoner 28.09.2018 05.10.2018   23.10.2018
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 04.10.2018 11.10.2018 22.10.2018 31.10.2018
November 2018
Reiser og refusjoner 15.10.2018 22.10.2018   06.11.2018
Månedslønn og bilagslønn 19.10.2018 26.10.2018 06.11.2018 15.11.2018
Reiser og refusjoner 30.10.2018

06.11.2018

  22.11.2018
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 05.11.2018 12.11.2018 21.11.2018 30.11.2018
Desember 2018
Reiser og refusjoner 14.11.2018 21.11.2018   07.12.2018
Månedslønn og bilagslønn 15.11.2018 22.11.2018

03.12.2018

12.12.2018
Reiser og refusjoner 27.11.2018 04.12.2018   20.12.2018
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 27.11.2018 04.12.2018   21.12.2018
 
Publisert 13. juli 2015 15:43 - Sist endret 15. okt. 2018 14:14