Når prosjektet er i gang

Når prosjektet er i gang består hovedaktivitetene av de kontraktsfestede oppgavene, men det kan også komme andre planlagte prosjektaktiviteter til.

Lokal forskerstøtte bistår ved behov.

Her finner du en oversikt over de vanligste oppgaver og behov under arbeidet med et eksternfinansiert prosjekt.

Publisering

Hva bør du som forsker huske på før og etter publisering? Her finner du blant annet informasjon om Open Access og Cristin.

Husk å kreditere ekstern finansiør, og merk alle publikasjoner i Cristin med prosjektnummer.

Økonomi

For informasjon om driftsmidler og budsjett kontakt lokal forskerstøtte. Lokal forskerstøtte innkaller til et årlig møte om økonomien i prosjektet i god tid før rapporteringsfrist.

 

Fremdriftsrapport

Prosjektleder har ansvar for å levere fremdriftsrapport med jevne mellomrom i løpet av prosjektperioden, men forskerstøtte hjelper til. Her gjøres det rede for gjennomførte aktiviteter, eventuelle avvik og regnskap så langt i prosjektet.

Det er viktig å planlegge rapporteringen i god tid (min. 2 mnd før fristen). Mislighold kan få økonomiske og praktiske konsekvenser.

Kontraktsendring

Hva skal du gjøre ved behov for endringer?

Kommunikasjon og formidling

Å kommunisere om forskingen til ulike interessenter er en viktig del av arbeidet med prosjektet.