Oppfølging av kompetanse- og karriereutvikling

UiOs personalpolitikk pålegger den enkelte leder aktiv oppfølging av sine medarbeidere, blant annet ved å sikre den enkeltes mulighet til utvikling i jobben.

Medarbeidersamtale

Kompetanseutvikling skal være et fast tema i medarbeidersamtaler, som gjennomføres minimum en gang pr år. Både arbeidstaker og arbeidsgiver har krav på at det er samsvar mellom stillingens innhold og stillingsinne-haverens reelle kompetanse.