English version of this page

Håndtering av varslingssaker

Når du skal undersøke en varslingssak, er det viktig at du gjør deg godt kjent med UiOs varslingsrutiner. På denne nettsiden får du tips til hvordan møter skal gjennomføres og hvordan saken skal følges opp.