Rutiner i tilsettingssaker ved USIT

Rekrutteringsguide

Rutiner i tilsettingssaker er integrert i USITs rekrutteringsguide.

Lønnsfastsettelse ved tilsettinger

Både ved faste og midlertidige tilsettinger skal lønn fastsettes etter følgende rutine:

  1. Leder klarerer lønnsforslag med gruppeleder, seksjonsleder og underdirektør.
  2. Seksjonsleder sender inn klarert lønnsforslag gjennom nettskjema. Kopi av svaret blir automatisk sendt til epost-listen p-saker@usit.uio.no.
  3. Når IT-direktøren har godkjent forslaget, sendes melding til personal@usit.uio.no slik at arbeidskontrakt kan lages. Den godkjente lønnsfastsettingen legges sammen med jobbtilbud, arbeidskontrakt og kunngjøringstekst eller forenklet innstilling i USITs hovedarkiv.
Publisert 17. nov. 2015 16:39 - Sist endret 5. des. 2019 15:04