Vanlige feil

Feilkategori - eksempler

Løsning

Det er feil i dokumentet.
Eksempel: dato er feil eller mangler

 • Opprett ny journalpost og skriv brev ihht. lønnsmedarbeiders kommentar i dokumentflyten.
 • Følg så rutinen med elektronisk godkjenning, dokumentflyt samt sørg for at den ansatte får det nye brevet.
 • Gå så tilbake til forrige journalpost som ikke ble godkjent og fullfør dokumentflyten.

Det er feil i journalposten.
Eksempel: LØNN har ikke tilgang.

 • Rediger metadata i journalposten.
 • Opprett ny dokumentflyt (dokumentflyt 2). Fullfør den ikke godkjente dokumentflyten (dokumentflyt 1).

Det er satt opp feil lønnsgruppe.

 • Opprett ny dokumentflyt (dokumentflyt 2) og skriv inn riktig lønnsgruppe.
 • Fullfør den ikke godkjente dokumentflyten (dokumentflyt 1).

Lønn har satt ikke godkjent på feil grunnlag.

 • Opprett ny dokumentflyt (dokumentflyt 2).
 • Rediger oppgaven med kommentaren ”Feil grunnlag” og vis til hvilket grunnlag det er, jfr. oversikt over avvisningsgrunner ovenfor. Begynn kommentaren med ditt brukernavn, se veiledningen ”Tilleggsinformasjon mellom personal og lønn”.
 • Fullfør forrige dokumentflyt (dokumentflyt 1).

Godkjent lønnsbestilling, men feilregistrering i SAPUiO - eksempler og løsninger

Feilkategori - eksempler

Løsning

Feilregistrering i SAPUiO

 • Opprett ny dokumentflyt (dokumentflyt 2).
 • Rediger oppgaven med kommentaren ”Feil i SAPUiO” og forklar hva som er feil. Begynn kommentaren med ditt brukernavn, se veiledningen ”Tilleggsinformasjon mellom personal og lønn”.
 • Fullfør forrige dokumentflyt (dokumentflyt 1).
 • Hvis noe er uklart, ta kontakt med lønnsmedarbeider/lønnsgruppe på e-post eller telefon.
Publisert 12. mars 2018 14:14 - Sist endret 12. mars 2018 14:15