Fratredelsesskjema

Type X/N
Tittel i ePhorte Fratredelsesskjema - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Signerer utfylt skjema og sender til lokalt arkiv for innskanning
Personalkonsulent
  • Før dokumentet sendes på flyt: husk å sjekke at opplysninger om antall feriedager i skjemaet stemmer med antall registrert i SAP.
  • Oversender til lønnsgruppen
Standardtekst/annet
Merknad til saksbehanding Dersom det ikke er mulig å innhente den ansattes signatur, vil Seksjon for lønn godkjenne skjemaer som kun er signert av BDM. BDM kan enten signere skjema fysisk eller godkjenne i ePhorte. 
Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 19. apr. 2011 14:28 - Sist endret 25. mai 2020 08:46