Signert arbeidsavtale

Type I
Tittel i ePhorte Signert arbeidsavtale - dd.mm.åååå
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no), jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef  
Personalkonsulent
  1. Før avtalen legges i ePhorte
    • Sjekker ev. fagforeningstilknytning i vedlegget, fyller inn riktig informasjon i vedlegget (s.2).
    • Se forøvrig informasjon som trengs til HR-portalen.
    • Dersom vedkommende kommer direkte fra annen stilling ved UiO, kan det krysses av for at det ikke må sendes tiltredelsesbekreftelse*
  2. Når avtalen er lagt inn i ePhorte
    • Kvalitetssikrer at første ansettelsessdato er riktig i tittelfeltet.
Standardtekst/annet Merk: Ved utbetaling til utlandet må også skjema for Bankopplysninger for utenlandsbetaling (pdf) legges ved.
Merknad til saksbehanding
Kontroll i SAPUiO

* Ved overgang direkte fra annen stilling ved UiO: Infotype 2001 (fravær) Sjekk at det ikke er lagt inn "stopp av lønn" (Merk: mottakende enhet velger om det skal sendes bekreftelse på tiltredelse eller krysses av i vedlegget for at det ikke skal sendes)

Ved nytilsetting: Når personalkonsulenten har sjekket at arbeidsavtalen er registrert i SAPUiO, skal det skrives inn ansattnummer på personalmappen i ePhorte.

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V Vedlegg til arbeidsavtale

 

V Kontoopplysninger utland Dersom den ansatte ønsker å få lønn utbetalt til utenlandsk bankkonto før vedkommende har fått norsk bankkonto må skjemaet Account information - Payments Abroad (pdf) legges ved.
V Skjema for pensjonsopptjening for professor II

Gjelder kun for pålagt professor II-stilling (SKO 9301), se sjekkliste

V Supplement agreement  - family allowance

Ansatte knyttet til Marie Skłodowska-Curie (EU`s mobilitetsprogram) og som har rett til Family Allowance trenger tilleggsavtale

 

Publisert 7. sep. 2016 10:06 - Sist endret 1. okt. 2020 12:47