Mandat for nettverk for personalrutine-forvaltning

Vedtatt 27. januar 2015

Navn

Nettverk for personalrutineforvalting

Eier

Avdeling for personalstøtte

Formål

Personalrutineforvaltningen skal utvikle og vedlikeholde felles løsninger for personalområdet innenfor personaladministrasjon. Dette innbefatter operative personalrutiner for fagområdet.

Personalforvaltningen skal også foreslå standardiserte løsninger og felles praksis innenfor fagområdet.  En viktig forutsetning for dette arbeidet er at det er basert på tett brukerinvolvering.

Nettverket skal bidra til:

  • utvikling og vedlikehold av felles maler og rutiner innenfor fagområdene personal, lønn og arkiv
  • opplæring av nye personalkonsulenter i personalrutiner, lønnsbestilling og SAP sammen med SAP-gruppen
  • informasjon om nye rutiner til personalkonsulentene

Deltakere

Personalrutineforvaltningen består av én medarbeider fra Arkiv, én medarbeider fra Seksjon for lønn og fem personalkonsulenter/ personalrådgivere fra ulike enheter.

Forpliktelse        

Avdeling for personalstøtte, Seksjon for lønn og Arkiv er eiere av sine fagområder. Disse skal sammen med Endringsrådet prioritere fokusområder for Personalrutineforvaltningen.

Nettverket koordineres av en personalkonsulent/personalrådgiver som tilsettes i 40 % stilling i 1,5 år. Det skal foreligge en avtale om frikjøp av nettverkskoordinator som signeres av personaldirektør og vedkommendes leder.

Koordinatoren for Personalrutineforvaltningen skal fungere som en tverrfaglig koordinator for felles rutineutvikling mellom fagområdene personal, arkiv og lønn.

Koordinatoren skal drifte personalrutineforvaltningen i henhold til egen utarbeidet funksjonsbeskrivelse for rollen.

Innkalling/agenda/møtefrekvens

Gruppen møtes etter en fastsatt møteplan, og det lages en kort oppsummering etter møtene, som sendes til Avdeling for personalstøtte.

Arbeidsprosess forbedring til IT-systemer

Personalrutineforvaltningen skal foreslå forbedringer til arbeidsprosessene i ePhorte.

Kanaler for innspill til forbedring

Alle enheter bruker etablert RT-kø for å formidle ønsker til nye versjoner av felles maler og rutiner til systemene.

Publisert 13. mai 2015 10:03 - Sist endret 13. mai 2015 10:03