A-meldingen

1. januar 2015 ble det innført en ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i én felles månedlig innrapportering, kalt a-meldingen.

Hva betyr rapportering av a-meldingen for UiO?

 • For enhetene vil denne rapporteringen medføre små endringer i kontraktsmalene.
 • Eksisterende rutiner for lønn og personal forblir uendret.
 • Seksjon for lønn (SL) innhenter data som tidligere gjennom lønns- og personalsystemet SAP, og rapporterer inn a-meldingen.
 • Det skal rapporteres inn to nye informasjonstyper i a-meldingen:
 1. Yrkeskoder (standard for yrkesklassifisering) som kobles til stillingskode
 2. Passnummer som alternativ person-ID for arbeidstakere uten norsk fødsels- og personnummer. Dette krever noen små endringer i kontraktsmalene for fast- og bilagslønnede ansatte.

Yrkeskoder

A-meldingen krever at alle stillingskoder (SKO) skal kobles til en yrkeskode i rapporteringen. Se egen nettside om yrkeskoder.

Passnummer som alternativ person-ID

 • Utenlandske ansatte uten norsk fødsels- og personnummer må registreres med passnummer og utstedelsesland.
 • Dette innebærer en forenkling av ansettelse av utenlandske arbeidstakere. Gjestebrukerskjemaet skal ikke lenger sendes inn.
 • En del utenlandske ansatte er registrert i UiOs systemer med fiktive personnummer fordi de ikke har hatt norsk fødsels- og personnummer når de ble registrert, eller fordi de jobber for UiO fra utlandet. For å kunne rapportere på A-ordningen må alle ansatte registreres med fødsels- og personnummer, eller med passnummer.

Endringer i kontraktsmaler

 • Alle kontraktsmaler for fast- og bilagslønnede ansatte er oppdatert i tråd med de nye kravene:
 • Fra nå av skal disse nye malene benyttes ved alle nyansettelser.
 • Fra 1.1.2015 vil kontrakter på utgåtte maler bli returnert av Seksjon for lønn.
Publisert 20. nov. 2014 10:33 - Sist endret 2. mars 2020 20:50