Styredokumenter for instituttstyret ved Sosialantropologisk instititutt

Om behandlingen

Formålet med behandlingen

  • Studie- eller undervisningsrettet
  • Ansattrettet

Rettslig grunnlag for behandlingen

Samtykke

Tidspunkt for sletting og arkivering

Dataene anonymiseres fortløpende

Datamaterialet

Hvor mange er registrert?

0-99

Behandles særlige kategorier av personopplysninger?

Nei

Hvilken klassifisering tilhører dataene?

Grønn – Åpen eller fritt tilgjengelig

Informasjonssikkerhet

Utleveres personopplysninger til andre aktører utenfor UiO?

Nei

Er risikovurdering foretatt?

Nei

Kontaktperson

Nina Rundgren

Ansvarlig enhet

Sosialantropologisk institutt

Sist endret

15. mars 2019

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger